Νέα Αρχή

Συντάκτης: editor

Ανακύκλωση στην πόλη μας – Αρθρο του Γιώργου Οικονόμου

Ανακύκλωση στην πόλη μας – Αρθρο του Γιώργου Οικονόμου

 

Ανακύκλωση στην πόλη μας

Με αρκετό ενδιαφέρον παρακολούθησα τις πρόσφατες δημοσιεύσεις, με φωτογραφικό υλικό, που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης στην πόλη μας, καθώς και την κοινή ανακοίνωση Δημάρχου και Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, που αναφέρονται σε μια σειρά δράσεων, πρωτοβουλιών και τομών στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Μέσα σ’ αυτή ξεχωρίζουμε τη δράση του κινητού πρασίνου σημείου[1], τους βυθιζόμενους κάδους, τη χωροθέτηση 30 γωνιών ανακύκλωσης[2], καθώς και τη συμμετοχή σε δράσεις σχολικής ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ανακύκλωση.

Παρά τις αδυναμίες που πολύ εύστοχα ανέδειξε η Έφη Καψοκεφάλου και άλλοι συμπολίτες μας, είναι αξιέπαινη η προσπάθεια του Γιάννη Σιδέρη, η οποία αποτελεί όαση μέσα στη γενικότερη απραξία και συμπεριφορά της Διοίκησης του Δήμου. Είναι όμως αρκετά αυτά που έχουμε πετύχει ως Δήμος στον τομέα της ανακύκλωσης; Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας στο άμεσο μέλλον;               

Στα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσω να δώσω, με συνοπτικό τρόπο, κάποιες απαντήσεις, δεσμευόμενος για την αναλυτικότερη παρουσίαση και εξειδίκευση του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της «Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή» το φθινόπωρο.

Το κύριο βάρος της μετάβασης από την εποχή του «μπλε κάδου» στην εποχή της λειτουργίας των «πράσινων σημείων»[3] με τα επτά «ρεύματα ανακύκλωσης» θα πέσει στη νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του 2019. Ήδη από το 2016, με τον νόμο 4447/2016 για τον «χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη» (άρθρο 21), το υπουργείο Περιβάλλοντος θέσπισε προδιαγραφές για τα «πράσινα σημεία».

Ο χρόνος όμως είναι πολύτιμος. Οι διαδικασίες χρονοβόρες. Για τη λειτουργία των «πράσινων σημείων» απαιτούνται: χωροθέτηση, προπαρασκευαστικές ενέργειες, τεχνικοοικονομική μελέτη, αδειοδοτήσεις, προκήρυξη της κατασκευής, προμήθεια εξοπλισμού, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση-εκπαίδευση των πολιτών. Ειδικότερα, για τη χωροθέτησή τους απαιτείται η εκπόνηση μελετών και η έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών και του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), οι οποίες έχουν εξειδικευτεί ανά περιφέρεια στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα «πράσινα σημεία» αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων της χώρας. Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του δικτύου «πράσινων σημείων» είναι η συμβολή στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και του ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, συμπληρωματικά με το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο θα αναπτυχθεί σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος του «μπλε κάδου». Παράλληλα, η λειτουργία των «πράσινων σημείων» θα συμβάλει, στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, και στην εκπαίδευση των στελεχών των δήμων στο θέμα της άντλησης εσόδων μέσω της πώλησης των συλλεγόμενων υλικών και της βελτιστοποίησης της οικονομικής διαχείρισης των δράσεων ανακύκλωσης.

Το εγχείρημα δεν είναι απλό αν λάβουμε υπόψη τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης αλλά και το υψηλό ποσοστό άγνοιας των πολιτών. Το στοίχημα όμως είναι σημαντικό γιατί πλέον με τον νόμο 4447/2016 η διαχείριση ανήκει στους δήμους και τα οφέλη για τους δημότες είναι πολλά. Έσοδα από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών με συγκεκριμένο τρόπο και συμφέρουσες τιμές, επιδότηση από Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ ) και ωφέλειες που θα προκύψουν από την εξοικονόμηση του κόστους συλλογής -μεταφοράς και του κόστους ταφής σε ΧΥΤ καθώς και του τέλους ταφής. Στις κύριες ωφέλειες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την περιβαλλοντική διάσταση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες, η οποία θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και στις υπόλοιπες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Αυτά λοιπόν τα κρίσιμα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και λειτουργία των «πράσινων σημείων» στην πόλη μας θα πρέπει να αποτελέσουν πεδίο συνεννόησης και σωστού σχεδιασμού. Με μια Διοίκηση του Δήμου που αρνείται πεισματικά να κάνει έναν στοιχειώδη προγραμματισμό ενεργειακής παρέμβασης και διαχείρισης, ας αποτελέσει το θέμα της ανακύκλωσης πεδίο ειλικρινούς συνεννόησης και ουσιαστικής διαπαραταξιακής συνεργασίας. Όχι όμως με την ίδια συνταγή, με τα ίδια λάθη, με μεθόδους επικοινωνίας και αυτοπροβολής. Με πινακίδες και ανακοινώσεις που πανηγυρίζουν για το αυτονόητο. Θα πρέπει συστηματικά να χτίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους δημότες, τα σχολεία, τους εμπορικούς και παραγωγικούς φορείς για να εξασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή τους στα προγράμματα διαλογής των αποβλήτων στη πηγή.

Η «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» θα συνδράμει την όλη προσπάθεια με συγκεκριμένες προτάσεις και την παρουσίαση του προγράμματος για το Περιβάλλον, την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ενεργειακή Διαχείριση. Με τη συμμετοχή όλων των δημοτών θα υλοποιήσουμε το όραμά μας «Εμπνεόμαστε από το περιβάλλον- Προστατεύουμε το Μέλλον μας- Συμμετέχουμε στις περιβαλλοντικές δράσεις».

 

 

Γιώργος Οικονόμου

Αντιπτέραρχος Μηχανικός ε.α.

Επίτιμος Δ/ντης Υποδομών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»


[1] «Κινητό Πράσινο Σημείο» είναι το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδοι ή container για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται.
[2] «Γωνιά Ανακύκλωσης» είναι δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο O.T.A. Α’ βαθμού.
[3] «Πράσινο Σημείο» είναι χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.
Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν..

 

Συνέντευξη του Γιώργου Οικονόμου στον ιστότοπο http://www.aparaskevi-images.gr σχετικά με την κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής

Συνέντευξη του Γιώργου Οικονόμου στον ιστότοπο http://www.aparaskevi-images.gr σχετικά με την κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΧΕΛΜΕΙΟ

Διαδικασίας Ανάθεσης Έργου: «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ

στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο» του Δήμου Αγίας Παρασκευής»

 

Δεν ανήκω σε αυτούς που επενδύουν στη σκανδαλολογία και στις υπερβολές του καταγγελτικού λόγου. Το κακό όμως έχει παραγίνει στον Δήμο της Αγίας  Παρασκευής και ιδιαίτερα στον τομέα των πολλών μικρών  απευθείας αναθέσεων εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών. Περίμενα αναγκαστικά τις σχετικές αποφάσεις της Διαύγειας για να μπορέσω να εξετάσω και να τεκμηριώσω την άποψή μου για το όλο θέμα. Θα γίνω λίγο κουραστικός και αναλυτικός, αλλά δεν θέλω  να αφήσω καμία αμφιβολία σε κανέναν ειδικό και μη ειδικό. Στην με αριθμ. 17/2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18/7/2018, ελήφθη η απόφαση με αριθμ. 316/2018 (σχετικό απόσπασμα αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΦΜΗΩ6Υ-564).

Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ανάθεση του εν λόγω έργου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, στην οποία αναφέρεται ότι είναι αναγκαία η προσφυγή του Δήμου στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ.

Συγκεκριμένα στην εν λόγω εισήγηση αναφέρεται ότι: «προέκυψε έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί από τις Υπηρεσίες μας, ανάθεσης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο», προϋπολογισμού 62.084,39 ευρώ στο σχολικό συγκρότημα 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο (Χέλμειο) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ. Το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εξυπηρετηθούν μαθητές ΑΜΕΑ, των οποίων οι αιτήσεις φοίτησης στο εν λόγω Σχολείο έγιναν δεκτές πρόσφατα και οι οποίοι εάν δεν κατασκευασθεί ο εν λόγω ανελκυστήρας δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις σχολικές παραδόσεις.  Οι προαναφερθείσες αιτήσεις έγιναν γνωστές στην Διοίκηση την 02-05-2018 καθόσον υποβλήθηκαν για πρώτη φορά. Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν αφενός ότι μεσολαβούν οι θερινές διακοπές του Αυγούστου, όπου οι Υπηρεσίες του Δήμου υπολειτουργούν, ότι το έργο χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί, αφετέρου δε ότι αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, ήτοι μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2018, καθίσταται αδύνατη η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού (και συγκεκριμένα του συνοπτικού διαγωνισμού). Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι υφίσταται η ανωτέρω και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη εξασφάλισης της πρόσβασης μαθητών ΑΜΕΑ στην εκπαίδευση ο Δήμος δύναται να αξιοποιήσει την δυνατότητα που του δίνει ο Νόμος 4412/2016,προκειμένου να αναθέσει το έργο «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης».  

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, κατά την με αριθμ. 347/2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, υπό την προεδρία του κ. Δημάρχου, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/7/2018, ελήφθη η απόφαση 347/2018 (απόσπασμα αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΔΒΘΩ6Υ-7Φ9).

Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της σχετικής πίστωσης (62.084,39€) σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.50, για τη χρηματοδότηση του έργου.

Τέλος, έχει συνταχθεί πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης), η οποία απευθύνεται σε δύο τουλάχιστον (όπως αναφέρει) οικονομικούς φορείς, χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί ποιοι είναι οι εν λόγω φορείς και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν.

Είναι γενικά παραδεκτό και δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, το οποίο αφορά τη διευκόλυνση προσβασιμότητας σε παιδιά ΑΜΕΑ, ως ελάχιστη μέριμνα της Πολιτείας για άτομα (και ιδιαίτερα παιδιά) με κινητικές ή άλλου τύπου δυσκολίες.

Όμως, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλα τα δημόσια κτίρια, πέραν της κοινωνικής και ανθρώπινης υποχρέωσης προς τους συμπολίτες μας, αποτελεί και υποχρέωση της Πολιτείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συγκεκριμένα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στα δημόσια κτίρια, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

 • Ν. 4067/12 – Νέος οικοδομικός κανονισμός (άρθρα 26 & 27)
 • Απόφαση 52907/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ – Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους
 • Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ οικ.42382/16-7-13 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου οικοδομικού κανονισμού που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 • Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΑΔΠ/Β/18036/23-9-02 και ΔΙΑΔΠ/Β/10056/ 27-5-02 – Εξασφάλιση πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρίες σε κτίρια του Δημόσιου Τομέα

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων που παρατίθενται ενδεικτικά, υπάρχει και σωρεία άλλων αντίστοιχων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και ευρωπαϊκών οδηγιών.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση του Δήμου να παράσχει απρόσκοπτη προσβασιμότητα στα συγκεκριμένα σχολεία, δεν προέκυψε εκτάκτως και αιφνιδίως, όπως αβάσιμα παρατίθεται, αλλά αποτελεί υποχρέωση εκ του νόμου της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις που προετέθησαν και ισχύουν επί σειρά ετών.

Δηλαδή η υποβολή αιτήσεων παιδιών ΑΜΕΑ στις 2/5/2018 δεν μπορεί να θεωρείται ως έκτακτο και αιφνίδιο γεγονός κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς η υποχρέωση της προσβασιμότητας υφίστατο πάντα (εκ του νόμου) και δεν προέκυψε ξαφνικά με την υποβολή των αιτήσεων. Και μάλιστα όταν είναι γνωστό σε όλους ότι τα δύο παιδιά είχαν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο και θα συνέχιζαν στο δημοτικό.

Άλλωστε, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη του νόμου, της οποίας γίνεται επίκληση, «οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υποχρέωση υφίστατο εκ του νόμου εδώ και αρκετά έτη και η μη εξασφάλιση μέχρι σήμερα της προσβασιμότητας αποτελεί σαφώς ευθύνη της δημοτικής αρχής. Συνεπώς, η επίκληση της συγκεκριμένης εξαιρετικής διαδικασίας (άρθρο 32 του Ν.4412/16) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύννομη.

Πιο αναλυτικά, στην προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 316/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται επίκληση του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του Ν.4412/16 και συγκεκριμένα της περίπτωσης «γ» της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

Με την εν λόγω διάταξη καθορίζεται ότι: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: …. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα  για την αναθέτουσα αρχή,  δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών  που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Επίσης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Νο 18/2016 του Υπουργείου Υποδομών (ΔΝΣα/οικ.68559/19-10-16), με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του νέου τότε νόμου Ν.4412/16, ως περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα μπορούν να θεωρηθούν οι φυσικές καταστροφές και άλλα αιφνίδια και μη προβλέψιμα γεγονότα και όχι (όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο) η παράλειψη ή η αμέλεια οφειλόμενης εκ του νόμου ενέργειας, που είναι η πλήρης εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια.

Επιπλέον, από την αναφερόμενη «έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη», η οποία προέκυψε στις 2/5/18, μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (18/7/18), μεσολάβησε χρονικό διάστημα 2 ½ μηνών, το οποίο αφενός δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της «κατεπείγουσας ανάγκης» και αφετέρου δεν δικαιολογεί την αναφερόμενη στην απόφαση επίκληση της αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών και των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι από σχετική αναζήτηση στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δεν έχει καταχωρηθεί καμία προκήρυξη, σε αντίθεση με περισσότερους από πενήντα (50) διαγωνισμούς, που διενεργούν με πλήρη διαφάνεια άλλες δημόσιες και δημοτικές αρχές, για έργα προσβασιμότητας  ΑΜΕΑ . Φαίνεται πως οι άλλες δημόσιες και δημοτικές αρχές προγραμματίζουν καλύτερα και δεν μεθοδεύουν διαδικασίες κατεπείγοντος, όπως η δική μας δημοτική αρχή και απλά υλοποιούν σύννομα τους διαγωνισμούς των έργων αρμοδιότητάς τους.

Όμως, εκτός από τη μη σύννομη επιλογή της δημοτικής αρχής να εμφανίσει την απαίτηση ως έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, προσπαθώντας έτσι να καλύψει τη δική της αμέλεια να επιληφθεί κατά το νόμο νωρίτερα για το ευαίσθητο θέμα της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, υπάρχει ταυτόχρονα σοβαρή έλλειψη τεχνογνωσίας και αντίληψης των ισχυουσών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 117 του Ν.4412/16, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€(χωρίς ΦΠΑ), τότε επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού , η οποία είναι σαφώς πιο γρήγορη και ευέλικτη, αλλά απαιτεί τη δημοσίευση διακήρυξης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την ευρεία κατά το δυνατόν συμμετοχή.

Ακόμη λοιπόν και αν θεωρηθεί ότι στις 2/5/18  προέκυψε «αιφνιδίως» η «κατεπείγουσα ανάγκη», θα έπρεπε να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία του νόμου και όχι μετά από μεγάλη χρονοτριβή (με υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής) να επιχειρείται η επίκληση διατάξεων που αφορούν αιφνίδια και απρόβλεπτα γεγονότα.

Επίσης, η μη καταχώρηση της προκήρυξης για το εν θέματι έργο στο ΚΗΜΔΗΣ, αποτελεί επίσης μη σύννομη διαδικασία, καθώς στο άρθρο 108 (παρ. 1β) του Ν.4412/16 προβλέπεται αντίστοιχη καταχώρηση, ακόμη και για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 32 του εν λόγω νόμου.

Τέλος, η πρόσκληση πάσχει ως προς τα κριτήρια διαπραγμάτευσης. Πιο συγκεκριμένα, σε άλλη παράγραφο της πρόσκλησης αναφέρονται ως κριτήρια η διάθεση εξοπλισμού και η εμπειρία της επιχείρησης και του προσωπικού που διαθέτει, ενώ σε άλλη παράγραφο αναφέρει πως κριτήριο για την ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η ταυτόχρονη παράθεση και των δύο κριτηρίων αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/16, καθώς τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια.

Συμπερασματικά η δρομολογούμενη διαδικασία, πέραν του ότι είναι μη σύννομη, καταδεικνύει προχειρότητα και παντελή άγνοια της ισχύουσας νομοθεσίας.  Θα καταπέσει σε κάθε έλεγχο νομιμότητας και θέτει  σε κίνδυνο τον Δήμο μας με τις νομικές εμπλοκές που θα προκαλέσει. Η επίκληση  των αιτήσεων του Μαΐου είναι προσχηματική και αποτελεί επινόηση της τελευταίας στιγμής, αφού κατά τα λεγόμενα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει αλληλογραφία αρμοδιότητας αντιδημάρχου παιδείας τουλάχιστον ενός έτους  προς την Τεχνική Υπηρεσία. Αποκαλύπτεται  επομένως μια  χοντροκομμένη μεθόδευση να παρακαμφθούν οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να φθάσουμε σε μια παράνομη απόφαση απευθείας ανάθεσης προτάσσοντας μάλιστα το ευαίσθητο θέμα των ΑΜΕΑ.

Κάνω έκκληση στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους να υπηρετήσουν με περισσότερη επιμέλεια τον θεσμικό τους ρόλο, του ελέγχου δηλαδή μιας κακής Διοίκησης που επιχειρεί μέσα στην «θερινή ραστώνη” να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις και μάλιστα με διαπαραταξιακή συναίνεση. Παράλληλα θέλω να επαινέσω δημόσια αυτούς που αντέδρασαν και έδωσαν μάχη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τήρηση της νομιμότητας. Αν μάλιστα όπως φημολογείται οι αποφάσεις πάρθηκαν χωρίς συμπληρωμένο έντυπο διακήρυξης  (αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι) τότε το όλο θέμα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Καλώ προσωπικά τον Δήμαρχο να αποκαταστήσει  άμεσα  την νομιμότητα.   Οι αποφάσεις είναι άκυρες. Κανείς πλέον δεν έχει το άλλοθι της άγνοιας. Συμπολίτευση και Αντιπολίτευση. Η προσωπική μου συνδρομή αλλά και έμπειρων στελεχών της Νέας Αρχής είναι δεδομένη σε τέτοιου είδους εξειδικευμένα θέματα ώστε να υπάρχει ενημέρωση και καλύτερος έλεγχος.

Απευθυνόμενος προς τους δημότες της Αγίας Παρασκευής που γίνονται κοινωνοί όλης αυτής της θλιβερής ιστορίας τους ενημερώνω  ότι οι ευθύνες και οι υπαίτιοι έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι ο στενός πυρήνας της Διοίκησης του Δήμου. Αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για ότι συμβεί. Αυτοί θα είναι υπόλογοι απέναντι στις οικογένειες των παιδιών αν δεν προλάβουν. Ας μην κρύβονται πίσω από ένα θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Η συμπεριφορά τους είναι η επιτομή της αδιαφορίας και της αναισθησίας.

Τέλος θέλω επίσης να απευθύνω μια παραίνεση σε όλο το προσωπικό και το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου, να ασκούν με ευσυνειδησία τα καθήκοντά τους και να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον από οποιαδήποτε αυθαιρεσία και πίεση. Δεν υπάρχει πλέον καμμιά ανοχή  στην  ανομία.

 

Γιώργος Οικονόμου

 Αντιπτέραρχος Μηχανικός ε.α.

 Επίτιμος Δντης Υποδομών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

 Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

 «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”

Συλληπητήρια και έκκληση για βοήθεια στους πληγέντες των πυρκαγιών

Συλληπητήρια και έκκληση για βοήθεια στους πληγέντες των πυρκαγιών

Αυτές τις δύσκολες ώρες που η τραγωδία δεν έχει τέλος και οι εικόνες σοκάρουν, θέλουμε να εκφράσουμε την θλίψη μας για τις ζωές που πήρε η πύρινη λαίλαπα και τον πόνο που άφησε πίσω της.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Τον βαθύ μας σεβασμό στους  πυροσβέστες ,στους  λιμενικούς, στους εθελοντές  και στους ίδιους τους κατοίκους ,που βρέθηκαν στον τόπο της καταστροφής και με  υπεράνθρωπες προσπάθειες έδωσαν την ψυχή τους στην άνιση αυτή μάχη, για να προστατέψουν τους συνανθρώπους μας.

Όλοι μαζί, με τους φίλους και τους συνδημότες μας, να βοηθήσουμε με είδη πρώτης ανάγκης τους πληγέντες, η συγκέντρωση των οποίων θα γίνεται στο χώρο του Δημαρχείου από τις 8 π.μ. έως 8 μ.μ. καθημερινά.

Είναι υποχρέωση και καθήκον μας.

Εκδήλωση στο Wall Street

Εκδήλωση στο Wall Street

Σήμερα ,αποφασίσαμε να γράψουμε ένα δελτίο τύπου λίγο «διαφορετικό». Με χαμόγελα.  Με ανάλαφρη και χαρούμενη ατμόσφαιρα.  Με ποτό και ευχάριστες συζητήσεις.  Με πολλούς φίλους όλων των ηλικιών.

Κάπως έτσι ήταν η καλοκαιρινή μας γιορτή ,που έγινε την Πέμπτη 5  Ιουλίου, στο φιλόξενο χώρο του «WALL STREET» και  μας έδωσε την ευκαιρία να δραπετεύσουμε λίγο από την καθημερινότητα, να τινάξουμε από πάνω μας τη σκόνη του χειμώνα και να περάσουμε όμορφα.

Και αν αυτό που «είδατε» σας άρεσε ,σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντηση!

Από τον επικεφαλής τής δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αγία Παρασκευή» κ. Γιώργο Οικονόμου και όλους εμάς, πολλές ευχές για ξέγνοιαστο και χαρούμενο καλοκαίρι!

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον υποψήφιο Δήμαρχο Γιώργο Οικονόμου (VIDEO)

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον υποψήφιο Δήμαρχο Γιώργο Οικονόμου (VIDEO)

Τον Γιώργο Οικονόμου* οι δημότες της Αγίας Παρασκευής τον γνώρισαν αρχικά ως πρόεδρο της Καλαθοσφαίρισης Αγίας Παρασκευής (Κ.Α.Π.), έχοντας απέναντί τους έναν ευγενικό, οργανωτικό και σοβαρό πρόεδρο.

Στο τελευταίο χρονικό διάστημα είδαμε και μια άλλη όψη του, αυτή του ανθρώπου που ενδιαφέρεται ενεργά για την πόλη στην οποία κατοικεί με την «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αγία Παρασκευή» και την επιτυχημένη παρουσίαση της Ιδρυτικής της Διακήρυξης.

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε σε μια συνέντευξη εκ βαθέων που μας παραχώρησε σχετικά με φλέγοντα ζητήματα του Δήμου και όχι μόνο

Πλήρως ενημερωμένος για όλα, με στοιχεία και σοβαρή άποψη. Αντιληφθήκαμε ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και όλο το προηγούμενο διάστημα που τηρούσε χαμηλούς τόνους, εργάζονταν αναζητώντας λύσεις που θα οδηγήσουν την πόλη σε μια πραγματική αναπτυξιακή πορεία.

Κατά τη διάρκεια των απαντήσεων υπήρξε αυστηρός κριτής τόσο της νυν δημοτικής Αρχής, αλλά και όσων κινούνται στη σφαίρα της ουτοπίας, προσπαθώντας να δημιουργήσουν εντυπώσεις στην πόλη. Εξήρε όμως το έργο και το ήθος ανθρώπων που πραγματικά προσφέρουν, άσχετα αν ανήκουν σε διαφορετικά παραταξιακά χρώματα.

Τον παρακολουθήσαμε να κάνει αποκαλύψεις …

Να απαντά στην ανακοίνωση – με χρώμα προσωπικής επίθεσης της διοικούσας παράταξης …

Να αποκαλύπτει γεγονότα που σχετίζονται με δημόσιο Νομικό Πρόσωπο …

Να αποκαλύπτει την άλλη όψη της δημοπράτησης του νέου Δημαρχείου και της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ του «Ιόλα» …

Όμως δεν σταματά εκεί, δηλώνει την παρουσία του στην πόλη στο πλευρό των δημοτών, μιλά με απτά στοιχεία και όχι με «επιθυμίες» και «υποσχέσεις».

 

 

Ο Αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Οικονόμου γεννήθηκε στην Άρτα το 1960.

 Φοίτησε στη Σχολή Μηχανικών (ΣΜΑ) της Σχολής Ικάρων και αποφοίτησε ως Αρχηγός τάξης. Επίσης, φοίτησε σε Σχολεία και Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και  στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε ως Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων σε Σμηναρχίες και Πτέρυγες της Πολεμικής Αεροπορίας. Κατέλαβε κορυφαίες επιτελικές θέσεις σχετικές με τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των πάσης φύσεως υποδομών της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και με ζητήματα περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ. Εκπροσώπησε το ΓΕΕΘΑ σε διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την απονομή του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος Αριστείας του Φοίνικος, ενώ του έχουν επίσης απονεμηθεί πλήθος παρασήμων, μεταλλίων και διαμνημονεύσεων.

1ου Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής – Garden party

1ου Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής – Garden party

Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής διοργάνωσε στο πάρκο Νεαπόλεως, garden party με ευχάριστη μουσική, δροσερά κοκτέιλ και πολλούς νέους και νέες.

Μαζί τους διασκέδασαν ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» Γιώργος Οικονόμου και τα στελέχη Παναγιώτης Νούλης, Τάσος Μιχόπουλος, Βάνα Νικολακοπούλου και Τίτος Σκουρτσής.

Τους ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα.

Aποφοίτηση Μαθητών 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

Aποφοίτηση Μαθητών 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

Η γιορτή αποφοίτησης των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής είχε απ’ όλα. Γέλιο, χορό, τραγούδι, κέφι. Μα πιο πολύ είχε συγκίνηση και αγάπη. Από τους καθηγητές, τους μαθητές, τους γονείς και όσους ένωσαν τις δυνάμεις τους όχι μόνο τη χρονιά που πέρασε αλλά και τις προηγούμενες χρονιές για την πρόοδο των παιδιών.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!!! Να είστε όλοι υγιείς, ευτυχισμένοι και να πετύχετε τους στόχους σας με υπευθυνότητα, ήθος και αξιοπρέπεια όπως κάνατε μέχρι τώρα.

Μας χαρίσατε μια πολύ όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστούμε!!!

 

Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή: Οι προτεραιότητες για τον Δήμο

Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή: Οι προτεραιότητες για τον Δήμο

Τις αρχές και τις θέσεις του συνδυασμού Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή παρουσίασε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Οικονόμου στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής.

Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η δημοσιογράφος και τηλεοπτική παρουσιάστρια Γιάννα Αναστασιάδου, παρέστη πλήθος πολιτών. Τη σκυτάλη, για να προλογίσει τον υπ. δήμαρχο Γιώργο Οικονόμου, πήρε ο πρ. πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Νομικής και βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Φορτσάκης.

Ο υπ. δήμαρχος μίλησε για την επόμενη μέρα του Δήμου, τονίζοντας ότι: «Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μια Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή! Δεν είναι απλώς το όνομά του συνδυασμού. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του. Νέα Αρχή με νέα πρόσωπα στην πρώτη γραμμή, ενώνοντας πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί η Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πάνω από κόμματα και διαχωριστικές γραμμές!».

Ακολούθως δεσμεύτηκε να γίνει η Αγία Παρασκευή η πόλη «που μας αξίζει», όπως είπε, θέτοντας οκτώ βασικές προτεραιότητες:

 1. Την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (πεζοδρόμια, δρόμοι, πλατείες, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας, φωτισμός).
 2. Λύση του κυκλοφοριακού με δημοτική συγκοινωνία και χώρους στάθμευσης, για να πάψει η πόλη να ασφυκτιά.
 3. Είσοδο στην ψηφιακή εποχή ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες γρήγορα και άμεσα.
 4. Καθαριότητα, περιβαλλοντική διαχείριση και περισσότερο πράσινο στην πόλη για ένα υγιές περιβάλλον.
 5. Στήριξη των πολιτών που έχουν ανάγκη αναβαθμίζοντας, αλλά και επεκτείνοντας, τις κοινωνικές δομές του Δήμου.
 6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με νέες δράσεις και κίνητρα, κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλους.
 7. Ενίσχυση των φορέων και των συλλόγων με ουσιαστική και συχνότερη συνεργασία.
 8. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα οικονομικά του Δήμου, αξιοποιώντας κάθε ευρώ των δημοτών, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινοτικά προγράμματα προς όφελος των πολιτών.

Κλείνοντας επανέλαβε ότι «όλοι μαζί με σχέδιο, με εμπιστοσύνη και με έργο θα κάνουμε την Αγία Παρασκευή πιο όμορφη, πιολειτουργική, πιο ανθρώπινη».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γεώργιος Στύλιος, βουλευτής Ν.Δ. Νομού Άρτας, η Ελευθερία Μπερνιδάκη-Άλντους, πρ. βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ., η Ζωή Ράπτη, γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος Ν.Δ., ο Σωτήρης Ησαΐας, δημοτικός σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, πολιτευτής Ν.Δ., ο Νίκος Σοφιανός, μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ., ο Θανάσης Αυγερινός, πολιτευτής Ν.Δ., ο Δημήτρης Κονταξής, αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Αγίας Παρασκευής, ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης, δημοτικός σύμβουλος – επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Αγία Παρασκευή – Μια Γενιά Μπροστά, ο Τιμολέων Κωστόπουλος, πρ. αντιδήμαρχος και αντιπρόεδρος Καλαθοσφαίρισης Αγίας Παρασκευής, η Μίνα Μουχτούρη, πρ. αντιδήμαρχος και υπεύθυνη Εκλογικής Ετοιμότητας Β3 ΝΟΔΕ, ο Μανώλης Κωνσταντακόπουλος, πρ. αντιδήμαρχος και πρ. πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Ελένη Δάβαρη, πρ. αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής, ο Γιάννης Παύλου, πρ. αντιπρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ποινικολόγος, ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, ο Λάμπρος Παπακοσμάς, γενικός διευθυντής PROCTER & GAMBLE Κεντρικής Ευρώπης, ο Κώστας Τσιακατάρας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, ο Λάμπρος Σαμουρέλης, επιχειρηματίας, ο Σάββας Αντωνιάδης, επιχειρηματίας, η Νταιάνα Αναστασιάδου, νομικός χύμβουλος της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», ο Παναγιώτης Βαβουγιός, πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης», ο Βαγγέλης Θεοδοσόπουλος, αντιπρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου  «Άγιος Ιωάννης», ο Παναγιώτης Πανουτσακόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού, ο Βασίλης Σαββίδης, πρ. πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού, ο Γιώργος Καράμπελας, πρόεδρος του ΓΣΑΠ (Γυναικείο Μπάσκετ), ο Γιάννης Σερκεδάκης, πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής, ο Νίκος Αργυρόπουλος, πρ. πρόεδρος Συλλόγου Βετεράνων Κύπρου, ο Γιώργος Παπαποστόλου, μαθηματικός, η Χρύσα Συγγερίδη, ψυχολόγος, ο Τίτος Σκουρτσής, μηχανικός – στέλεχος επιχείρησης, ο Μανώλης  Στρατάκος, ταξίαρχος μηχανικός ε.α., η Δέσποινα Σαββίδου, ιατρός, ο Γιώργος Κόντης, δικηγόρος, η Αντιγόνη Γιαννακάκη, δικηγόρος, ο Αναστάσιος Μιχόπουλος, δικηγόρος, ο Χρήστος Γούναρης, τοπογράφος μηχανικός, ο Παναγιώτης Νούλης, ιατρός, ο Ανδρέας Γούλιας, οδοντίατρος, ο Γιώργος Ζερβός, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο Θάνος Παναγιώτου, δικηγόρος και υπ. διδάκτωρ Νομικής, η Αργυρώ Ζέρβα, πρ. πρόεδρος Β3 ΝΟΔΕ, η Χριστίνα Παύλου, υπεύθυνη Επιστημονικών και Παραγωγικών Φορέων Β3 ΝΟΔΕ, ο Γιάννης Καραγιαννάκης Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Βάνα Νικολακοπούλου, υποψ. πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής και μέλος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Ζωή Κωστοπούλου, υπεύθυνη Γυναικών ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Κωνσταντία Νάτσιου, υπεύθυνη Επιστημονικών και Παραγωγικών Φορέων ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, ο Άγις Δήγκας, υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής ΟΝΝΕΔ, ο Γιάννης Χατζής, πρόεδρος Β3 ΝΟΔΕ ΟΝΝΕΔ, ο Παναγιώτης Φάτσης, πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Αγίας Παρασκευής, ενώ χαιρετισμό και ευχές έστειλαν οι βουλευτές Γιάννης ΠλακιωτάκηςΚωστής ΧατζηδάκηςΆδωνις ΓεωργιάδηςΝίκος ΔένδιαςΓιάννης ΚεφαλογιάννηςΜάκης Βορίδης, η Νίκη Κεραμέως, καθώς και οι Γεράσιμος ΓιακουμάτοςΛευτέρης Οικονόμου και ο αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Πηγή: enypografa.gr

Εκδήλωση του συνδυασμού “Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”

Εκδήλωση του συνδυασμού “Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”

Τις αρχές και τις θέσεις του συνδυασμού «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» παρουσίασε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Οικονόμου στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής.

Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η διακεκριμένη δημοσιογράφος και τηλεοπτική παρουσιάστρια Γιάννα Αναστασιάδου, παρέστη πλήθος συμπολιτών μας και εκλεκτών προσκεκλημένων, ενώ στην συνέχεια την σκυτάλη, για να προλογίσει τον υπ. Δήμαρχο Γιώργο Οικονόμου, πήρε ο πρ. Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Νομικής και Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Φορτσάκης.

Ο υπ. Δήμαρχος Γιώργος Οικονόμου, με την αμεσότητα και τον δυναμισμό που τον χαρακτηρίζουν, μίλησε για την επόμενη μέρα του Δήμου,  τονίζοντας πως «Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μια Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή! Δεν είναι απλώς το όνομά του Συνδυασμού. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του. Νέα Αρχή με νέα πρόσωπα στην πρώτη γραμμή, ενώνοντας πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί η  αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πάνω από κόμματα και διαχωριστικές γραμμές!».

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη, δεσμεύτηκε να γίνει η Αγία Παρασκευή η πόλη που μας αξίζει, θέτοντας 8 βασικές προτεραιότητες:

1) Την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (πεζοδρόμια, δρόμοι, πλατείες, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας, φωτισμός).

2) Λύση του κυκλοφοριακού με δημοτική συγκοινωνία και χώρους στάθμευσης, για να πάψει η πόλη να ασφυκτιά.

3) Είσοδος στην ψηφιακή εποχή ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες γρήγορα και άμεσα.

4) Καθαριότητα, περιβαλλοντική διαχείριση και περισσότερο πράσινο στην πόλη μας για ένα υγιές περιβάλλον.

5) Στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη αναβαθμίζοντας, αλλά και επεκτείνοντας τις κοινωνικές δομές του δήμου.

6) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με νέες δράσεις και κίνητρα, κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλους.

7) Ενίσχυση των φορέων και των συλλόγων μας, με ουσιαστική και συχνότερη συνεργασία.

8) Και τελευταία και πιο σημαντική, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα οικονομικά του δήμου, αξιοποιώντας κάθε ευρώ των δημοτών, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινοτικά προγράμματα προς όφελος των συμπολιτών μας.

Κλείνοντας επανέλαβε ότι «όλοι μαζί με σχέδιο, με εμπιστοσύνη και με έργο θα κάνουμε την Αγία Παρασκευή πιο όμορφη, πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη!»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γεώργιος Στύλιος Βουλευτής ΝΔ Νομού Άρτας, η Ελευθερία Μπερνιδάκη-Άλντους πρ. Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, η Ζωή Ράπτη Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος ΝΔ, ο Σωτήρης Ησαΐας Δημοτικός Σύμβουλος – Πολιτευτής ΝΔ, ο Νίκος Σοφιανός μέλος ΔΣ του ΕΒΕΑ και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ο Θανάσης Αυγερινός Πολιτευτής ΝΔ, ο Δημήτρης Κονταξής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Αγίας Παρασκευής, ο Αλέξανδρος ΜουστόγιαννηςΔημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, ο Τιμολέων Κωστόπουλος πρ. Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος Καλαθοσφαίρισης Αγίας Παρασκευής, η Μίνα Μουχτούρη πρ. Αντιδήμαρχος και Υπεύθυνη Εκλογικής Ετοιμότητας Β3 ΝΟΔΕ, ο Μανώλης Κωνσταντακόπουλος πρ. Αντιδήμαρχος και πρ. Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Ελένη Δάβαρηπρ. Αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής, ο Γιάννης Παύλου πρ. Αντιπρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος Διακεκριμένος Ποινικολόγος, ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, ο Λάμπρος Παπακοσμάς Γενικός Διευθυντής PROCTER & GAMBLE Κεντρικής Ευρώπης, ο Κώστας Τσιακατάρας Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, η Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, ο Λάμπρος Σαμουρέλης Επιχειρηματίας, ο Σάββας Αντωνιάδης Επιχειρηματίας, η Νταιάνα Αναστασιάδου Νομικός Σύμβουλος της Εφημερίδας Πρώτο Θέμα, ο Παναγιώτης Βαβουγιός Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης», ο Βαγγέλης Θεοδοσόπουλος Αντιπρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου  «Άγιος Ιωάννης», ο Παναγιώτης Πανουτσακόπουλος Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού, ο Βασίλης Σαββίδης πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού, ο Γιώργος Καράμπελας Πρόεδρος του ΓΣΑΠ (Γυναικείο Μπάσκετ), ο Γιάννης Σερκεδάκης Πρόεδρος του Ομίλου  Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής, ο Νίκος Αργυρόπουλος πρ. Πρόεδρος Συλλόγου Βετεράνων Κύπρου, ο Γιώργος Παπαποστόλου Μαθηματικός, η Χρύσα ΣυγγερίδηΨυχολόγος, ο Τίτος Σκουρτσής Μηχανικός – Στέλεχος Επιχείρησης, ο Μανώλης  Στρατάκος Ταξίαρχος Μηχανικός ε.α., η Δέσποινα Σαββίδου Ιατρός, ο Γιώργος Κόντης Δικηγόρος, η Αντιγόνη ΓιαννακάκηΔικηγόρος, ο Αναστάσιος Μιχόπουλος Δικηγόρος, ο Χρήστος Γούναρης Τοπογράφος Μηχανικός, ο Παναγιώτης Νούλης Ιατρός, ο Ανδρέας Γούλιας Οδοντίατρος, ο Γιώργος Ζερβός Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο Θάνος Παναγιώτου Δικηγόρος και υπ. Διδάκτωρ Νομικής, η Αργυρώ Ζέρβα πρ. Πρόεδρος Β3 ΝΟΔΕ, η Χριστίνα Παύλου Υπεύθυνη Επιστημονικών και Παραγωγικών Φορέων Β3 ΝΟΔΕ, ο Γιάννης Καραγιαννάκης Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Βάνα Νικολακοπούλου υποψ. Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής και μέλος ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Ζωή Κωστοπούλου Υπεύθυνη Γυναικών ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, η Κωνσταντία Νάτσιου Υπεύθυνη Επιστημονικών και Παραγωγικών Φορέων ΔΗΜΤΟ Αγίας Παρασκευής, ο Άγις Δήγκας Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής ΟΝΝΕΔ, ο Γιάννης ΧατζήςΠρόεδρος Β3 ΝΟΔΕ ΟΝΝΕΔ, ο Παναγιώτης Φάτσης Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Αγίας Παρασκευής, ενώ χαιρετισμό και ευχές έστειλαν οι κκ. Βουλευτές Γιάννης Πλακιωτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Δένδιας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μάκης Βορίδης, η κα Νίκη Κεραμέως, καθώς και οι κ.κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, Λευτέρης Οικονόμου και ο αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συνδυασμός «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»

 

 

Πηγή: agiaparaskevi-guide.gr

Με νέο αέρα και πολυπληθή παρουσία ο Γιώργος Οικονόμου διεκδικεί το Δήμο

Με νέο αέρα και πολυπληθή παρουσία ο Γιώργος Οικονόμου διεκδικεί το Δήμο

Μια από τις  πολυπληθέστερες πολιτικές εκδηλώσεις των τελευταίων ετών γνώρισε το βράδυ της 6ης Ιουνίου 2018 το αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής. Αιτία και αφορμή υπήρξε η πρόσκληση του υποψήφιου Δημάρχου Γεώργιου Οικονόμου προς τους κατοίκους της πόλης με σκοπό να τους κάνει κοινωνούς των αρχών και των θέσεων του νέου δημοτικού συνδυασμού που φέρει τον τίτλο  «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή».

Η παρουσία των πολιτών ξεπέρασε τις προσδοκίες γεμίζοντας τόσο την αίθουσα, όσο και τον αύλιο χώρο. Κανείς δεν έμεινε παραπονεμένος αφού υπήρχε άρτια οργάνωση και δύο οθόνες στον εξωτερικό χώρο, ώστε να μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν τις ομιλίες.

Το σημαντικό ήταν ότι η προσέλευση περιελάμβανε νέα πρόσωπα, ξεφεύγοντας από το σύνηθες του να συναντά κανείς όλο τους ίδιους και τους ίδιους. Ενθουσιασμός και μεγάλα χαμόγελα διαγράφονταν στα πρόσωπα όλων. Η αισιοδοξία ήταν διάχυτη, γιατί όχι άλλωστε αφού όλοι ευελπιστούν σε μια Νέα Αρχή στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό status του Δήμου.

Κυρίαρχος παράγοντας ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης, κ. Γεώργιος Οικονόμου, που αποτελεί μια νέα δύναμη άφθαρτη για την Αγία Παρασκευή καθώς είναι η πρώτη φορά που ρίχνεται στον εκλογικό στίβο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θεόδωρος Φορτσάκης
Θεόδωρος Φορτσάκης

Την εκδήλωση προλόγισε  ο πρώην Πρύτανης, Καθηγητής της Νομικής και βουλευτής Επικρατείας κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη λαμπρή σταδιοδρομία του κ. Οικονόμου και στις ικανότητές του που του επιτρέπουν να κάνει ότι καλύτερο μπορεί να γίνει για το Δήμο. Επισήμανε δε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να μεταφέρει στους δήμους περισσότερες αρμοδιότητες και να επιτρέψει στους πολίτες των δήμων και στις Αρχές των δήμων να αναδείξουν όλο το δυναμικό το οποίο διαθέτουν, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στη βάση στην οποία δημιουργούνται. Ευχήθηκε κάθε επιτυχία και δυναμισμό στην Νέα Αρχή του κ. Οικονόμου.

Γιώργος Οικονόμου

Ο Γιώργος Οικονόμου, ο πτέραρχος ε.α., με τις τιμητικές βραβεύσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις και την κυβέρνηση, με τα αξιόλογα πτυχία και την μακρά στρατιωτική και περιβαλλοντική εμπειρία, ο πρόεδρος της Κ.Α.Π., μίλησε ταπεινά και με συγκίνηση λέγοντας πως δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής και θα φέρει αυτή την αποστολή εις πέρας, όπως καλά γνωρίζουν όσοι προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα για το Δήμο μας, την οικογένειά μας, τους ανθρώπους μας» τόνισε ο κ. Οικονόμου. Η Αγία Παρασκευή διαθέτει τις προδιαγραφές να είναι μια από τις περιζήτητες και ποιοτικές περιοχές της Αττικής. Έχει στρατηγική θέση,  στοιχεία σπουδαίας αστικής ομορφιάς και υψηλού επιπέδου κατοίκους με αρχές. Όμως η ποιότητα ζωής στο δήμο μας πέφτει διαρκώς και η καθημερινότητα των πολιτών αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Μίλησε για έλλειψη υποδομών και τραγικά λάθη του παρελθόντος όπως το μετρό.

Ασκώντας αυστηρή κριτική τόνισε ότι «η σημερινή Διοίκηση του Δήμου αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων». Και συνέχισε πως δεν έχει όραμα ούτε ιδέες, παρουσιάζει αδυναμία και ατολμία στη λήψη αποφάσεων, αναβλητικότητα και έλλειψη συντονισμού,  ασκεί μια ρηχή διαχείριση σε έμφαση αποκλειστικά επικοινωνιακού χαρακτήρα ανούσιες εκδηλώσεις. Έκρινε τον κ.  Γιάννη Σταθόπουλο ως συμπαθή μεν άνθρωπο, αλλά ανεπαρκή ως Δήμαρχο, δέσμιο της πολιτικής του προέλευσης και της κομματικής του ομάδας, είναι «σφιχταγκαλιασμένος» με την Περιφέρεια στην οποία έχει  «παραδώσει αποκλειστικά την τύχη και το σχεδιασμό της πόλης». Θέλουμε δήμαρχο, είπε, και όχι «υποτακτικό της κ. Δούρου». Αναφέρθηκε στο Δημαρχείο και στο αρνητικό πρωτοσέλιδο λόγω των πλημμυρών της Μάνδρας, αναφέρθηκε στην έλλειψη αθλητικών υποδομών και στην «ντροπή» της πόλης, το κολυμβητήριο, στο αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια που επισήμως έχει παραχωρηθεί για υπερτοπική χρήση, στην ανεκμετάλλευτη περιουσία του δήμου. Όσον αφορά τη βίλα Ιόλα δήλωσε πως δεν διαφωνεί με την αγορά της, αλλά το τίμημα που δόθηκε είναι υπερβολικό και ο τρόπος αγοράς έχει χαρακτηριστικά σκανδάλου υποθηκεύοντας τα οικονομικά και το μέλλον του Δήμου. Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά έργα επισήμανε την παντελή έλλειψη έργων που να μειώνουν το ενεργειακό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο Δήμο μας, ούτε καν αλλαγή  λαμπτήρων που έχουν κάνει όλοι.

«Ο κ. Σταθόπουλος δοκιμάστηκε, απέτυχε και πρέπει να φύγει», δήλωσε:

Μίλησε επίσης για τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης που έχει αδυνατίσει το θεσμικό της ρόλο και για την παρουσία ορισμένων αρκετά χρόνια στα δημοτικά έδρανα, ώστε να δημιουργούνται λογικές ρεβανσισμού και προσωπικές βεντέτες με αποτέλεσμα την μη επίλυση των προβλημάτων των δημοτών.

Ερχόμενος από το χώρο της ευρύτερης Κεντροδεξιάς, αναφέρθηκε θετικά στην στήριξη που πρόσφερε στους πρώην Δημάρχους  Αντώνη Σιδέρη και  Βασίλη Ζορμπά, καθώς και σε σημαντικές δράσεις του Βασίλη Γιαννακόπουλου.

Καταλήγοντας ζήτησε την στήριξη των πολιτών που επιθυμούν να φυσήξει άνεμος ανανέωσης στην πόλη, που επιθυμούν να κάνουν μια Νέα Αρχή στην Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του συνδυασμού.

Η αλλαγή θα επιτευχθεί ανατρέποντας κατεστημένες δομές και αντιλήψεις, με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, με πρακτικές λύσεις, αποτελεσματικές συνεργασίες και δυναμισμό στις διεκδικήσεις. Διευκρίνισε ότι στο μέλλον θα παρουσιαστεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνδυασμού. Έθεσε 8 προτεραιότητες βάση  των οποίων θα κινηθεί ο συνδυασμός: την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, το κυκλοφοριακό, σύγχρονη και  ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών, καθαριότητα & περιβαλλοντική διαχείριση, στήριξη συμπολιτών που έχουν ανάγκη, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση των φορέων και συλλόγων, διαφάνεια & αποτελεσματικότητα στα οικονομικά του δήμου.

ΠΑΝΩ: Ζ. Ράπτη, Θ. Φορτσάκης ΚΑΤΩ: Μ. Δημητρακόπούλος, Α. Κωστόπουλος

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι: Ελευθερία Μπερνιδάκη -Άλντους πρώην βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ., Γιώργος Στύλιους Βουλευτής Άρτας, Ζωή Ράπτη Γραμματέας Σχέσεων πολιτευτής Ν.Δ., Νίκος Σοφιανός μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. και τέως Γ.Γ. ΕΒΕΑ, Ησαΐας Σωτήρης πολιτευτής Ν.Δ., δημοτικός σύμβουλος, Θανάσης Αυγερινός πολιτευτής Ν.Δ., Μιχάλης Δημητρακόπουλος διακεκριμένος ποινικολόγος, Αλέξανδρος Κωστόπουλος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, Αργυρώ Ζέρβα πρώην πρόεδρος της Β3 ΝΟΔΕ, Γιάννης Καραγιαννάκης πρόεδρος ΔΗΜ. ΤΟ Ν.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δημήτρης Τούτουζας δημοτικός σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού, Αλέξανδρος Μουστόγιαννης δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής «Μία γενιά μπροστά», Δημήτρης Κονταξής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόεδροι αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Χαιρετισμό έστειλαν οι κ.κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Δένδιας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μάκης Βορίδης, Νίκη Κεραμέως και Γεράσιμος Γιακουμάτος οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραστούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

 

 

Δυναμική και πολυπληθής Νέα παρουσία του συνδυασμού του Γιώργου Οικονόμου, σε χαμηλούς τόνους, αλλά με ουσιαστικές κουβέντες. Στόχευσε σε καυτά προβλήματα της πόλης χωρίς να κουράσει επαναλαμβάνοντας τα γνωστά. Μας προϊδέασε βέβαια λίγο-πολύ για τις θέσεις του πάνω στα σοβαρά θέματα της πόλης.

Έχοντας ασχοληθεί με το περιβάλλον μέσω των σπουδών του και των επιτελικών θέσεων που κατείχε, έχει όλα τα εφόδια ώστε να βρει τις σωστές λύσεις για να μετατρέψει την Αγία Παρασκευή σε ένα πραγματικά «πράσινο» δήμο.

Το σημαντικότερο είναι ότι μίλησε με ανιδιοτέλεια και υποσχέθηκε εντιμότητα, διεκδικήσεις που τόσο λείπουν και εκμετάλλευση νέων τρόπων χρηματοδότησης, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μας μετέδωσε την πεποίθηση ότι έχει όρεξη για δουλειά, νέες ιδέες και πολλούς νέους αξιόλογους ανθρώπους δίπλα του. Ίσως αποτελέσει το κλειδί για την ανάπτυξη του Δήμου.  Έχοντας πίσω του ένα πολιτικά «καθαρό» παρελθόν, χωρίς αγκυλώσεις, έχει την ευχέρεια να δράσει προς όλες τις κατευθύνσεις, να ζητήσει και να πετύχει συνεργασίες. Έχει τις ικανότητες να το πετύχει όπως απέδειξε αυτή η πρώτη εκδήλωση όπου γέμισε το αμφιθέατρο και τον αύλιο χώρο.

 

ΠΑΝΩ: Δ. Κονταξής, Π. Βαβουϊός ΚΑΤΩ: Γ. Καράμπελας, Σ. Ησαΐας

Πηγή: aparaskevi-images.gr