ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής να δώσει επιτέλους την δυνατότητα στους επαγγελματίες να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη συμπληρώνοντας την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, όπως κάνουν άλλοι Δήμοι. Γι αυτή την απώλεια εσόδων οι Δήμοι έχουν εισπράξει έκτακτη επιχορήγηση. Οι λογαριασμοί ρεύματος όμως συνεχίζουν να χρεώνουν με τέλη κλειστές επιχειρήσεις!!! Ο Δήμαρχος αγνοεί τις προτάσεις μας και ξεχνά τις υποσχέσεις στην ΕΝΕΒΑΠ.
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά, λόγω της πανδημίας του Covid-19, θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr να ζητήσουν απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή/και μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων.
Θα χρειαστούν:
1.τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
2. την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) έτους 2019 ή δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού ή μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2 ή Μ3) για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
3. τον τελευταίο λογαριασμό παροχής ρεύματος

Leave a comment