Νέα Αρχή

Συντάκτης: editor

“ΠΑΝΤΟΥ ΦΤΩΧΟΣ, ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ” (ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)

“ΠΑΝΤΟΥ ΦΤΩΧΟΣ, ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ” (ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)

“ΠΑΝΤΟΥ ΦΤΩΧΟΣ, ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ” (ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

 

Το να συνεχίζει  η δημοτική αρχή να πανηγυρίζει και δήθεν να αισθάνεται δικαιωμένη αραδιάζοντας με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις του δημάρχου ένα σωρό ψέματα για τα πανάκριβα απορριμματοφόρα, είναι πρωτοφανές και εξωφρενικό !!! Γιατί άραγε; Γιατί αποφεύγει να δώσει απάντηση επί της ουσίας; Επαναλαμβάνουμε το ερώτημα:

Γνωρίζει έναν από τους 332 Δήμους της ελληνικής επικράτειας που αγόρασαν απορριμματοφόρα στην ίδια τιμή με τον Δήμο μας;

Για το άλλο μεγάλο ψέμα των δήθεν «καθυστερήσεων της διαδικασίας» και των δήθεν “προσφυγών”  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προθεσμίες του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επηρεάζονται από παρεμβάσεις και υπομνήματα, αλλά από ελλείψεις του φακέλου όπως στην προκειμένη περίπτωση. Ούτε προσφυγές υπάρχουν.

 (ΠΡΑΞΗ 27/2022 ΣΤ ΚΛΙΜ ΕΛ. ΣΥΝ)4.4. “… Σε εκτέλεση της κατακυρωτικής αυτής απόφασης και δοθέντος ότι κατ’ αυτής δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα ή μέσα (βλ. την 27048/2.11.2021 βεβαίωση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής) συντάχθηκε και υποβλήθηκε ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, για την άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής …”

Η δημοτική αρχή που επί 20 μήνες έφερνε και ξανάφερνε στην Οικονομική Επιτροπή διορθώνοντας την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, «κόβοντας και ράβοντας» και αυξάνοντας υπερβολικά τους προϋπολογισμούς για να οδηγηθούμε  στο τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ενός, με μηδενική σχεδόν έκπτωση, έχει το θράσος να μας κατηγορεί!!! Θυμίζουμε ότι η Δημοτική αρχή επιχείρησε να προβεί στην προμήθεια αυτών από ιδίους πόρους και μέσω αύξησης δημοτικών τελών, ώστε να αναπληρώσει το  αποθεματικό  που κατασπατάλησε. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν αυτή την απόπειρα και έπειτα από παρέμβαση του επικεφαλής Γιώργου Οικονόμου, αναγκάστηκε ο δήμαρχος  να χρησιμοποιήσει τα 883.000 ευρώ του προγράμματος Φιλόδημος II που είχε ξεχάσει!!! Αυτή είναι η αλήθεια.

 (ΠΡΑΞΗ 27/2022 ΣΤ ΚΛΙΜ ΕΛ. ΣΥΝ)  ”… η ελεγχόμενη προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια ενός «σαρώθρου 4 m3» και μέχρι του ποσού των 145.000,00 ευρώ, και, κατά τα λοιπά, από ίδιους πόρους του Δήμου (βλ. και τις 25379 και 25380/20.11.2020 αποφάσεις έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης). Μεταγενέστερα, με την 353/15.12.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που προσκομίσθηκε σε εκτέλεση της ως άνω αναβλητικής πράξης, αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της προμήθειας ενός «απορριμματοφόρου 22 m3» και δύο «απορριμματοφόρων 16 m3», που αποτελούν τμήματα της ως άνω προμήθειας (Ομάδες Α1 και Α2 της 29092/24.12.2020 διακήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 220.000,00 ευρώ και 360.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αντίστοιχα) από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ας απολογηθούν, επομένως, γιατί άργησαν δύο χρόνια χωρίς να ολοκληρώσουν ακόμη την προμήθεια και να απαντήσουν  πόσες φορές το θέμα μπήκε και βγήκε στην Οικονομική Επιτροπή και πόσοι μήνες χρειάστηκαν  για να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις;  Αυτές οι  καθυστερήσεις είναι αποτέλεσμα της δικής τους ανεπάρκειας και το γεγονός αυτό το κρύβουν επιμελώς και δεν απαντούν.  Θιασώτες της μαύρης προπαγάνδας, βάζουν   τα γνωστά φερέφωνα και τα παπαγαλάκια τους να ρίχνουν αλλού τις ευθύνες και μας κουνάνε το δάχτυλο  για να περάσει το μήνυμα ότι «πάντα φταίνε οι άλλοι».

Και το άλλο χονδροειδές ψέμα του Δημάρχου: Αγοράζουν ακριβά γιατί αγοράζουν “Mercedes” Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι Δήμοι με τους πολύ μικρότερους προϋπολογισμούς απορριμματοφόρων αγόρασαν “Mercedes”, όχι εμείς!!!

Για τους πλέον δύσπιστους δίνουμε στην δημοσιότητα τα αποτέλεσμα  του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Μεταμόρφωσης: ( προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 101295  του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων  & ειδικότερα ενός απορριμματοφόρου  τύπου πρέσας  χωρητικότητας 16m3.

Τρεις οι διαγωνιζόμενοι, όχι ένας, με προσφορές (χωρίς ΦΠΑ) 118.000, 125.000 και 154.000 ευρώ αντίστοιχα πολύ μακριά από τα 179.800 του δικού μας διαγωνισμού. Η διαφορά 61.800 και με ΦΠΑ 76.632!!! Είπατε κάτι και δεν το ακούσαμε; Κάποιοι δήμοι που εξασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού προστατεύουν το δημόσιο και το δημοτικό χρήμα. Οι δημότες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Εμείς σε θέματα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης δεν κάνουμε εκπτώσεις.

Επίσης, τους ενημερώνουμε  ότι στην  απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται: “…Σημειώνεται ότι του ανωτέρω δικαστικού ελέγχου εκφεύγουν σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγματος) τόσο οι ουσιαστικές τεχνικές ή επιστημονικές κρίσεις, όσο και οι κρίσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων οργάνων των ελεγχόμενων Αρχών, για τις οποίες άλλωστε φέρουν την πολιτική ευθύνη (βλ. ενδεικτ. πράξεις ΕλΣυν ΣΤ΄ Κλιμ. 323/2020, Ζ΄ Κλιμ. 367/2017)”.

Αυτά τα στοιχεία όμως θα ελεγχθούν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και  ενδεχομένως από την δικαιοσύνη. Γι αυτό ας μην βιάζονται  να πανηγυρίζουν επειδή αγοράζουν πανάκριβα. Είναι ακραία πρόκληση. Ας ασχοληθούν με τα πολλά προβλήματα της πόλης και ας σταματήσουν να προωθούν απευθείας αναθέσεις και διαγωνισμούς του ενός με ανύπαρκτες εκπτώσεις.

ΑΝΤΙ ΣΥΓΝΩΜΗΣ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ

ΑΝΤΙ ΣΥΓΝΩΜΗΣ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ

ΑΝΤΙ ΣΥΓΝΩΜΗΣ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ.
Μετά το αφήγημα και το παραμύθι για “άμισθους και έμμισθους” της δημοτικής αρχής, ομολογία αλληλοσπαραγμού και διάλυσης των πάντων,  μας προέκυψε και το ζήτημα των εντεταλμένων ή των μη εντεταλμένων,  των απλών συμβούλων. Αυτά, κύριοι της δημοτικής αρχής να τα λύσετε μεταξύ σας.
Δεν ενδιαφέρουν κανέναν δημότη αν κάποιοι μαζί με τον δήμαρχο επιλέγουν τον δρόμο του αυτοεξευτελισμού, αλλά  τον αφορούν άμεσα αν αυτό έχει επιπτώσεις στην πόλη και στην ασφάλειά του.
Οι δημότες  ενδιαφέρονται για την ουσία, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων, την ετοιμότητα,  την οργάνωση και την πρόνοια και είναι πραγματικά λυπηρό να μην αισθάνεται κανείς την ανάγκη να απολογηθεί και να ζητήσει μία απλή συγνώμη.
Ας διαβάσουν καλά τους νόμους και μετά θα καταλάβουν αν μπορούν να κάνουν μαθήματα νομιμότητας.
Αυτά που περιμένει ο δημότης είναι να βρει το θάρρος ένας αρμόδιος ή υπεύθυνος, αν έχουν απομείνει ψήγματα αξιοπιστίας και ευθιξίας, να απαντήσει στα ουσιώδη θέματα και ερωτήματα που έθεσα:
1. Για την συγκρότηση του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.
Η υποχρέωση αυτή είναι δεσμευτική και όχι δυνητική και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την δημοσίευση του Νόμου,  δηλαδή μέχρι τις 7/8/2021.
2. Για την σύνταξη «Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών» με αποκλειστική ευθύνη του  δημάρχου όπως ορίζει ο Νόμος
3. Για τις ρυθμίσεις για τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας και τις υποχρεώσεις των Δήμου προς τους εθελοντές.


ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
Όπως φάνηκε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Ιανουαρίου ο δήμαρχος αφού προσπάθησε αρχικά αποφύγει την ερώτησή μου για τα παραπάνω  λέγοντας ότι «θα απαντάει σε όποιες ερωτήσεις θέλει»,  αναγκάστηκε τελικά να ομολογήσει ότι:
1.Δεν συγκάλεσε το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.
2. Δεν  εφάρμοσε ( γιατί δεν υπάρχει) ένα επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας το » Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών».
3. Δεν συγκάλεσε συσκέψεις εμπλεκομένων με τήρηση πρακτικών,  τα οποία μάλιστα του τα ζήτησα, για να ακούσω στην συνέχεια  έκπληκτος ότι:
»   ότι δεν υπάρχουν πρακτικά, δεν υπάρχουν κείμενα, ούτε επικαιροποιημένα σχέδια, γιατί απεχθάνεται τα γραπτά…και τις συσκέψεις και ότι είναι άνθρωπος της δράσης και των προφορικών εντολών»
4. Απέκλεισε από τον «προφορικό συντονισμό» κρίσιμους φορείς της Πολιτείας, τους εθελοντές και το σύνολο της αντιπολίτευσης.
5. Δεν μίσθωσε έγκαιρα τα απαιτούμενα μηχανήματα για τον εκχιονισμό όπως έκαναν οι άλλοι Δήμοι και έτρεχε κατόπιν εορτής την τελευταία στιγμή.
6  Άφησε κλειστούς πολλούς δρόμους που έπρεπε να φθάσουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.
7. Δεν είχε φροντίσει να επιληφθεί δραστικά στις περιπτώσεις των επικίνδυνων για το ηλεκτρικό δίκτυο δέντρων, αρμοδιότητας του Δήμου και να συνεργαστεί με τον ΔΕΔΔΗΕ, μετά μάλιστα και την περσινή εμπειρία της «Μήδειας». Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα είχαν τοποθετηθεί απλώς κολονάκια σήμανσης για την επικινδυνότητα πτώσης.
8. Δεν υπήρχε συντονιστικό και τηλεφωνικό κέντρο να ενημερώνει , να δέχεται πληροφορίες και αιτήματα και να δίνει οδηγίες.
Σε πολλές περιπτώσεις δεν σήκωναν τηλέφωνο  ή ήταν κατειλημμένο, καθώς μία μόνο γραμμή ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί στις αυξημένες κλήσεις.

Όποιος έχει θεμιτές φιλοδοξίες να υπηρετήσει αυτή τη πόλη ή  να προσφέρει από οποιαδήποτε θέση,  θα πρέπει να συμμετέχει με προτάσεις,  απόψεις, παρεμβάσεις και πολλή δουλειά και να μην αρκείται σε  χειραψίες και φωτογραφίες.  Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Και αν αυτό δεν μας ικανοποιεί ή αποτυγχάνουμε παταγωδώς, παραιτούμαστε.
Υ Γ. Όποιος παρακολούθησε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κατάλαβε ότι η κριτική μου ήταν προς τον δήμαρχο και όχι προς τον κ. Φαραντάτο, ο οποίος είναι σύμβουλος «άνευ αρμοδιοτήτων». Αυτό το ζήτημα ανέδειξα. Το πόσο καλά «συμβούλευε» ή το πόσο καλά άκουγε ο δήμαρχος, ας το κρίνουν οι δημότες. 

 

Γιώργος Οικονόμου

Αντιπτέραρχος Μηχανικός ε.α.

Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ

Η «ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ»

Η «ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ»

 

Η  ‘ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ’
Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διαχείριση της κακοκαιρίας, αναδείχτηκαν οι τεράστιες ευθύνες της δημοτικής αρχής, η οποία για ακόμη μία φορά, βρέθηκε απροετοίμαστη και ασυντόνιστη απέναντι σε μια κατάσταση η οποία  ήταν  αναμφισβήτητα δύσκολη, ωστόσο ήταν αναμενόμενη.
Βέβαια  τα «σημάδια» της αποτυχίας και της ανοργανωσιάς,  μετά  τις επιδόσεις στην διαχείριση  της «Μήδειας» υπήρχαν…  Υπήρχε όμως και η σχετική εμπειρία για τις αδυναμίες,  τις αστοχίες και τις παθογένειες του κακού συντονισμού.
Τότε δεν άκουσαν κανέναν. Δεν άκουσαν τις προτάσεις μας ούτε για την διαπαραταξιακή επιτροπή, δεν έκαναν απολύτως τίποτε. Εναπόθεσαν τα πάντα στην τύχη και στην ελπίδα ότι δεν θα ξαναγίνει το κακό.
Η  χιονοθύελλα  «Ελπίδα» όμως ήταν συνεπής στο ραντεβού της και τους αποκαθήλωσε, τους άφησε γυμνούς στην ανεπάρκειά τους. Την πλήρωσαν όμως οι δημότες.
Συνήθως κατά τον δήμαρχο φταίνε πάντα οι άλλοι,  οι κακοί οδηγοί,  οι ασυνείδητοι δημότες, ο κακός καιρός, ο ΔΕΔΔΗΕ,  η αντιπολίτευση που δεν τέθηκε στις υπηρεσίες του!!!
Με εκατοντάδες αγανακτισμένους δημότες να τον βρίζουν και να τον εγκαλούν και όλη την αντιπολίτευση να του επισημαίνει τις ευθύνες του, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει μία  απλή συγνώμη. Και το ψέλλισε στο τέλος όταν αναδείχτηκε το μέγεθος της  ευθύνης  και της ανεπάρκειάς του.
Ο μεγάλος υπεύθυνος σε αυτή την αποτυχημένη διαχείριση κρίσης, όπως όλοι το λένε, ήταν ο ίδιος ο δήμαρχος.
Αυτό που ανέδειξε με ερώτημά του και με την τοποθέτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή Γιώργος Οικονόμου στην χθεσινή συνεδρίαση ήταν ότι ο δήμαρχος δεν συγκάλεσε το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. δηλαδή το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και δεν εφάρμοσε ένα επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας όπως επιβάλλεται από το Νόμο 4662/2020.
Του ζητήθηκαν μάλιστα και τα πρακτικά.
Στην αρχή δεν απάντησε,  με τον γνωστό τρόπο,  λέγοντας ότι «θα απαντάω σε όποιες ερωτήσεις θέλω». Στην συνέχεια όμως παραδέχτηκε ότι δεν συγκάλεσε τίποτε,  ότι δεν υπάρχουν πρακτικά, δεν υπάρχουν κείμενα, ούτε επιχειρησιακά σχέδια, γιατί απεχθάνεται τα έγγραφα και τις συσκέψεις και ότι είναι άνθρωπος της δράσης και των προφορικών εντολών.   Θαυμάστε τον!!!
Απέτυχε παταγωδώς, δεν εφάρμοσε τον νόμο και έχει το θράσος να εκδίδει ανακοίνωση ότι θα συμπαρασταθεί  ο Δήμος στις αγωγές που θα κάνουν οι δημότες για τις ζημιές από τις διακοπές του ρεύματος. Για τις αγωγές που ενδεχομένως γίνουν κατά του Δήμου και του ίδιου δεν μας είπε όμως τι θα κάνει. Τραγικός και φοβισμένος, προσπαθεί απεγνωσμένα να στρέψει  τις ευθύνες προς μία κατεύθυνση, εξαιρώντας τον εαυτό του. Στην ερώτηση αν τακτοποίησε τις υποχρεώσεις του Δήμου σχετικά με το περσινό έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, φυσικά δεν απάντησε.

Αποδείχθηκε επομένως ότι παραβιάστηκε ο νόμος, δεν υπήρχε  επιχειρησιακός σχεδιασμός,  καθώς και συγκροτημένος μηχανισμός για  να  διαχειριστεί ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει σε μια σοβαρή κρίση. Δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα (έτρεχε την τελευταία στιγμή και κατόπιν εορτής για να μισθώσει μηχανήματα), ούτε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με την ανάλογη εκπαίδευση και ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθεί στα γεγονότα γιατί οι «πελατειακές σχέσεις» τον οδήγησαν σε προσλήψεις που δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, όπως του ζητούσε η αρμόδια Διεύθυνση. Ούτε σε αυτό απάντησε…
Με τις διακοπές ρεύματος (που  η ευθύνη αναζητείται σε πολλά επίπεδα) σε πολλές περιοχές του Δήμου μας,  οι δημότες έμειναν εκτεθειμένοι στο ψύχος και  αφέθηκαν στην τύχη τους, χωρίς ενημέρωση, χωρίς συμπαράσταση,  εναποθέτοντας τις ελπίδες τους σε άλλους φορείς, σε γνωστούς και φίλους.
Η εκκωφαντική αποτυχία, σε όλους τους τομείς έχει καιρό τώρα προκαλέσει την   αποδόμηση  της  δημοτικής  αρχής  και ιδιαίτερα του δημάρχου.  Η κακοκαιρία «Ελπίδα»  έδωσε την «χαριστική βολή».


Ο  μύθος ότι έχουμε έναν «μη επικοινωνιακό» αλλά «έμπειρο και δραστήριο» δήμαρχο κατέρρευσε  . Οι πολλές φτηνές δικαιολογίες, οι γνωστές απρέπειες και ειρωνείες προς την αντιπολίτευση, για «λάδια και τηγανίτες» και οι χθεσινές αναφορές για «προπαγανδιστές και λαϊκιστές» δεν τον σώζουν,  αλλά προκαλούν την οργή και προσβάλλουν το κοινό αίσθημα. Και δεν ακούσαμε ούτε μία λέξη για την πρότασή μας, να προβάλλουμε την ανάγκη υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου της πόλης μας και την εντάξουμε στο πενταετές πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, όπως έκαναν ήδη άλλοι δήμοι.
Αν όμως σε λίγο τα ξεχάσουμε όλα, αδιαφορήσουμε  και μείνουμε απαθείς, στην επόμενη κρίση πάλι τα ίδια θα λέμε… γιατί πάλι τα ίδια θα κάνουν.
Οι δημότες πλέον είναι αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Να απαλλαγούν από το χθες.
Να κάνουν μία ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την πόλη μας.

«…Εκείνοι, ους έταξεν ο νόμος φύλακας και κοσμήτορας της ιδανικής ταύτης πολιτείας, …οι δήμαρχοι, οι νομάρχαι, μετεποίησαν εαυτούς εις μαστιγοφόρους τυράννους του λαού. Το διέπειν  την εξουσίαν δεν είναι πλέον λειτουργία, αλλά προσοδοφόρον επάγγελμα. Και πάντες οι τρόποι κρίνονται χρηστοί προς εκπόρθησιν ή προς διατήρησιν του πολυτίμου τούτου λαφύρου. «Δος μοι και σοι δίδω», «παρανόμησον και παρανομώ» ιδού τα ιερά συνθήματα, άτινα διασταυρούνται σήμερον εν τη χώρα, εν ή άλλοτε εγράφη δι αίματος εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης…»

Αναστάσιος Βυζάντιος    Εφημερίδα «Νέα Ημέρα» 1870

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

 

 

Τα τελευταία χρόνια τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει τη χώρα μας, αλλά και οι πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού, έχουν αναδείξει την ανάγκη υπογειοποίησης και εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου.

Ο Δήμος μας αναμφισβήτητα επλήγη πολλαπλώς πέρσι με τη «Μήδεια» αλλά και φέτος με την «Ελπίδα», αφήνοντας για πολλές ώρες ή και ημέρες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και θέρμανση κυρίως λόγω πτώσης δέντρων και κλαδιών στα καλώδια και τους στύλους της ΔΕΗ, καθώς και από άλλες αιτίες που αφορούν στην παλαιότητα του δικτύου.

Είναι προφανές ότι το υπέργειο δίκτυο ηλεκτροδότησης πρέπει να υπογειοποιηθεί σε περιοχές και δήμους, όπως στην Αγία Παρασκευή, μία από  τις περιοχές των βορείων προαστίων που έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες κάθε βίαιου κύματος κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF),  τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα(187 εκατ. ευρώ) και αρκούν μόνο για υπογειοποίηση 2.000 χιλιομέτρων περίπου. Θα πρέπει αυτά τα δεδομένα να αναθεωρηθούν γιατί οι ανάγκες είναι σαφώς μεγαλύτερες και πιεστικές. Στην λογική αυτή, μερικοί Δήμοι έχουν ήδη δρομολογήσει προγράμματα υπογειοποίησης με την συνδρομή του ΥΠΕΝ, το οποίο προωθεί περαιτέρω ενέργειες χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ. Ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής θα πρέπει  άμεσα να προβάλει και να πείσει ότι η ανάγκη αυτή στην περιοχή μας είναι υψηλής προτεραιότητας.

Στο πλαίσια αυτό,  προτείνουμε να συζητηθεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο η ανάγκη εκσυγχρονισμού και υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης για την πόλη μας, αντί της συζήτησης περί της ανέφικτης πρότασης κατασκευής στάσης Μετρό στην κεντρική πλατεία.

Απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες, κλίμα  συνεννόησης και  κοινή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του αναγκαίου και μεγαλόπνοου έργου.

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ» (λαϊκή παροιμία)

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ» (λαϊκή παροιμία)

Πολλές ανοησίες, διαστρεβλώσεις και χαρακτηρισμούς ακούμε τώρα τελευταία από την δημοτική αρχή και την παράταξη του δημάρχου. Ευτυχώς που υπάρχουν τα βίντεο και τα πρακτικά που αποδεικνύουν τι είπε ο καθένας. π.χ. για τα πεζοδρόμια που είναι σε κακά χάλια και ο δήμαρχος αρνείται να τα επισκευάσει γιατί ισχυρίζεται ότι πρέπει να τα φτιάξουν οι δημότες!!!
Είναι προφανές ότι «ζορίζονται» και έχασαν την ψυχραιμία τους. Γιατί από τη μία  ο δήμαρχος καλούσε σε κάθε συνεδρίαση τον επικεφαλής της Νέας Αρχής να πάει στον «εισαγγελέα και στην Κατεχάκη» αλλιώς θα τον καταγγείλει για συκοφάντη και από την άλλη τώρα, του αποδίδει τον τίτλο «του γενικού εισαγγελέα της πόλης» γιατί » ξημεροβραδιάζεται σε «διάφορες Αρχές».

Επειδή είναι σε πανικό και προσπαθεί να απαξιώσει τα πάντα τον ενημερώνουμε ότι:
1.Οι «διάφορες Αρχές» είναι οι αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές που λειτουργούν στις δημοκρατίες..
2. Ο επικεφαλής της Νέας Αρχής σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις απευθύνεται και δεν «ξημεροβραδιάζεται» σε ανεξάρτητες αρχές, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην δικαιοσύνη ενδεχομένως αν χρειαστεί, ανάλογα με την βαρύτητα του θέματος.
3. Για όλα τα ζητήματα έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, προσπαθώντας με δημόσιο διάλογο και θέσεις, να διασφαλίσει την νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον,  εισπράττοντας απειλές και λοιδορία ότι είναι «συκοφάντης«.
4. Χαρακτηριστική περίπτωση παρέμβασής του, είναι το έργο του διώροφου παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 328 όπου η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σας έδωσε ηχηρή απάντηση, απέτρεψε τα χειρότερα και δεν αποδέχθηκε την έλλειψη ανταγωνισμού. Σιωπάτε φυσικά για άλλη μια φορά, αλλά θα εκδώσουμε εμείς ανακοίνωση για να ενημερωθεί η πόλη.


5. Οι καθυστερήσεις είναι αποτέλεσμα της δικής σας ανεπάρκειας γιατί κανείς δεν σας εμπόδισε σε τίποτε, εκτός και αν θεωρείτε τους προβλεπόμενους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών, αρχών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εμπόδια στο «θεάρεστο έργο» σας των απευθείας αναθέσεων και των διαγωνισμών του ενός.
6. Πρέπει να συμβιβαστείτε με τον θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης που είναι να ασκεί κριτική και να σας ελέγχει, άσχετα αν αυτό σας ενοχλεί και δεν ταιριάζει με την αλαζονεία και τον αυταρχισμό που σας διακρίνει.
7. Τα στελέχη της Νέας Αρχής θα συνεχίσουν με συνέπεια να υπηρετούν από την θεσμική θέση που τους τοποθέτησε η ψήφος των δημοτών, επιδιώκοντας και απαιτώντας την διαφάνεια, την χρηστή διοίκηση και την τήρηση των νόμων.
Και μια ερώτηση στον δήμαρχο:
Από πότε το συμφέρον της πόλης ταυτίζεται με την κατασπατάληση,  τις εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις (και μάλιστα σε εταιρείες εκτός Αγίας Παρασκευής) και με τους διαγωνισμούς του ενός με ανύπαρκτες εκπτώσεις;
Θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα από το Πολιτικό ημερολόγιο του Γιώργου Σεφέρη:
«…Η βλακεία, η εγωπάθεια, η μωρία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στην σημερινή  Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις…Είμαι βέβαιος πως τούτοι οι ελεεινοί δεν αντιπροσωπεύουν την ζωντανή Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε και υπάρχουν άγνωστοι, πολλοί που δεν ξέρουν αλλά που αξίζουν, που σε φωνάζουν.» 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ

Σοβαρότατες οι ευθύνες της δημοτικής αρχής και προσωπικά του Δημάρχου και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που παραβίασαν την νομιμότητα, αποκλείοντας χθες την συζήτηση της εναλλακτικής μας πρότασης, για να ψηφιστεί η πρότασή τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2022. Ο Νόμος και η σχετική εγκύκλιος είναι σαφής και τα δίνουμε στην δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση οι εναλλακτικές προτάσεις, ακόμη και αν εγείρονται θέματα νομιμότητας ή πληρότητας, συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν υπερψηφιστούν αποφασίζει ο Ελεγκτής Νομιμότητας (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 108/72349/16-10-2019).

Ήταν ο μοναδικός τρόπος να περάσει η πρότασή της μειοψηφικής δημοτικής αρχής, που έδειξε για άλλη μία φορά την αλαζονεία και τον αυταρχισμό της, αρνούμενη να αναμετρηθεί και να αντιμετωπίσει τις δημοκρατικές διαδικασίες της ψήφισης. Είδαμε μία απ τα ίδια. Ένα τεχνικό πρόγραμμα του 2022 οπισθοβαρές, προσαρμοσμένο στην εκλογική μάχη του 2023, με εικονικές και εξωπραγματικές εγγραφές για τα επόμενα χρόνια, με πιστώσεις που δεν υπάρχουν, ενώ ο απολογισμός και η απορροφητικότητα για το αντίστοιχο Πρόγραμμα του 2021 δεν εγγίζει ούτε το 30%!!! Δεν υπάρχει κανένας αναπτυξιακός χαρακτήρας, καμία προοπτική και είναι σίγουρο ότι ο Δήμος συνεχίζει την πτωτική του πορεία βουλιάζοντας σε αδιέξοδα από τα πολλαπλά προβλήματα.

Αυτό που βλέπουμε να κυριαρχεί στον προϋπολογισμό είναι η έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού, η προχειρότητα, οι σκοπιμότητες και φυσικά οι πλασματικές  εγγραφές για την μάχη των εντυπώσεων. Το κολυμβητήριο, η πλατεία Αη Γιάννη και ο βρεφονηπιακός σταθμός με διαφορετικές εγγραφές από το ψηφισμένο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής!!! Το προπονητήριο που από κοινού εντάχθηκε μετά από πρότασή μας, με λάθος προϋπολογισμό και με μηδενισμό της μελέτης. Προσπαθούν χοντροκομμένα τα 1.000 και τα  5.000 ευρώ της Περιφέρειας για το 2022 να τα εμφανίσουν εκατομμύρια. Ζορμπάς «Χουντίνι» και δημοτική αρχή με εικόνα τσίρκου. Κάποιοι στον ρόλο τους να παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο και άλλοι στον άχαρο ρόλο του σιωπηλού κομπάρσου.

Μάταια οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης  ζητούσαν να συζητηθούν οι  προτάσεις τους, οι οποίες είναι προς το συμφέρον του Δήμου και διορθώνουν την πρόταση της δημοτικής αρχής σε κάποια σημεία που δεν αποτυπώθηκαν σωστά οι εγγραφές, ή περιορίστηκαν, ή μηδενίστηκαν.   Η περιφρονητική  στάση του δημάρχου, οι υβριστικές του αντιδράσεις (αποκάλεσε βλακώδεις τις προτάσεις της αντιπολίτευσης) και οι προσωπικές επιθέσεις πυροδότησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, ατελέσφορη και μίλια μακριά από κάθε πιθανότητα συναίνεσης.

Εκείνο όμως που είναι προφανές και το κατάφεραν πράγματι, είναι το ότι απουσιάζουν από την σκέψη τους και τον σχεδιασμό, σημαντικές προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις του Δημάρχου έχουν ξεχαστεί και πέρασαν σε τελευταία προτεραιότητα.  Αναφερόμαστε σε σοβαρές υποδομές που αφορούν στην διαχείριση στερεών αποβλήτων και στην καθαριότητα, στο Πράσινο Σημείο, στην ανακύκλωση, στην ψηφιακή πόλη, στην στάθμευση, στην εξυπηρέτηση του δημότη, στην κοινωνική πολιτική, στην σχολική στέγη, στην βαδισιμότητα, στο περιβάλλον, σε δράσεις για τη νεολαία, στο Πράσινο, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, στην σχολική στέγη, στο ενεργειακό αποτύπωμα, στις αναγκαίες υποδομές, στον αθλητισμό, στους Συλλόγους, στο ΟΤ.118, στην αγορά, στην πολιτική προστασία και πολλά άλλα που περιλαμβάνονται μόνο στα προεκλογικά τους φυλλάδια.

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς απέναντι σε τέτοιες αλαζονικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές που μας προσβάλλουν όλους, αλλά κυρίως υπονομεύουν το συμφέρον της πόλης μας.

ΘΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ

 

Οι καλοθελητές που αποπειράθηκαν να συντάξουν μια νέα «απάντηση» για λογαριασμό της κ. Δάβαρη την εκθέτουν πολλαπλώς, όχι μόνο γιατί αδυνατούν να απαντήσουν σε οποιοδήποτε ερώτημα, αλλά και επειδή προσπαθούν με το γνωστό θράσος που τους διακρίνει να «πουλήσουν πνεύμα και επιστήμη «.
Αντί να σπαταλούν τον χρόνο τους σε  πολιτικές ανοησίες και φιλοσοφικές αναζητήσεις ερμηνείας των κοινωνικών φαινομένων, διανθισμένες με αρλούμπες και γελοιότητες, καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουν ότι διοικούν και έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις. Μία από αυτές είναι να δέχονται κριτική και να απαντούν στις ερωτήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, που εκπροσωπούν δημότες αυτής της πόλης. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλει η δημοκρατία και ο σεβασμός στον θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτικών παρατάξεων.
Όταν  τους απευθύνουμε δημόσια ερωτήματα για τριτοκοσμικές εργασιακές συνθήκες, για επιβαρυντικές εκθέσεις του τεχνικού ασφαλείας, για την υγεία των εργαζομένων και την μη χορήγηση των ΜΑΠ, για επικίνδυνα και καρκινογόνα υλικά,  για ελέγχους αρμοδίων υπηρεσιών και επιβολή προστίμων, για αυθαίρετες κατασκευές,  για σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις και για προανάκριση της δικαιοσύνης, είναι ΑΚΡΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ.
         Αν συνεχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα υπάρχει τρόπος να προσγειωθούν στην πραγματικότητα και στις ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ.

ΟΣΜΗ…ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΣΜΗ…ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Η νέα « απάντηση» της Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου μας στην ανακοίνωσή μας, με προσωπικές αναφορές στον επικεφαλής της Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή, Γιώργο Οικονόμου, κινήθηκε – ως είθισται- στην γνωστή πολιτική του δημάρχου, στα όρια του θράσους και της απόλυτης υπεκφυγής από τα καυτά ερωτήματα.

Μέσα στην περίοδο των γιορτών, δεν θέλαμε να οξύνουμε το κλίμα, αλλά οι τελευταίες δραματικές ανακοινώσεις της κ. Δάβαρη, με το όψιμο ενδιαφέρον για την κατάσταση στην υπηρεσία καθαριότητας, καθώς και οι εξελίξεις  με την έξαρση της πανδημίας δεν μας επιτρέπουν  να μην επαναφέρουμε το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις.   Ο Δήμος μας, αυτή την περίοδο, έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη από μια σοβαρή συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο θέμα της καθαριότητας και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, τα επαναφέρουμε και περιμένουμε απαντήσεις ξεκάθαρες, χωρίς αερολογίες, υπεκφυγές και σενάρια συνωμοσίας:

1)Γιατί δεν έχουν παραδοθεί τα ΜΑΠ στους εργαζομένους της καθαριότητας εδώ και δύο χρόνια;

2)Γιατί ο χώρος του αμαξοστασίου έχει μετατραπεί σε χωματερή και εστία υπερμετάδοσης του ιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ειδικά σε περίοδο έξαρσης της πανδημίας; Δε γνωρίζετε ότι υπάρχουν καρκινογόνα υλικά και επικίνδυνα απόβλητα στο χώρο αυτό, που στερούν από τους εργαζομένους τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και υγιεινής στην καθημερινότητά τους;

3)Πόσοι μήνες θα χρειαστούν ακόμη, πέραν των 28 που διοικείτε, για να λύσετε το θέμα της μίσθωσης νέου χώρου για το δημοτικό αμαξοστάσιο; Έχετε κάνει πρόβλεψη για τις αναγκαίες υποδομές ή νομίζετε ότι θα σας επιτραπεί να λειτουργήσετε με τριτοκοσμικές συνθήκες όπως τώρα;

4) Υπάρχουν εκθέσεις της ιατρού εργασίας για την υγεία των εργαζομένων και του τεχνικού ασφαλείας για τις συνθήκες του αμαξοστασίου; Ενημερώστε μας άμεσα

5)Θα εμφανισθούν οι αρμόδιοι του Δήμου για να καταθέσουν στην δικαιοσύνη στην προανάκριση που διενεργείται για τις συνθήκες του αμαξοστασίου; Θα αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν;

6)Έχετε αναλογισθεί ότι η χρήση της κινητικότητας από τους υπαλλήλους της καθαριότητας, την οποία παρουσιάζετε ως άλλοθι για την μείωση των εργαζομένων και ιδιαίτερα στις κρίσιμες ειδικότητες, οφείλεται στην δική σας ανευθυνότητα και συμπεριφορά; Ότι απλώς οι εργαζόμενοι αναζητούν στοιχειώδεις  αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, πληρωμή των δεδουλευμένων νυκτερινών – υπερωριών και μέτρα προστασίας,  για τα οποία εσείς προκλητικά αδιαφορείτε;

7) Υπάρχουν εκθέσεις αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών για την κατάσταση στο αμαξοστάσιο, έχουν  επιβληθεί πρόστιμα και ποιοι έλεγχοι εκκρεμούν με συνεχείς αναβολές;

Και μία τελευταία παραίνεση, επειδή από διαπομπευτές και σκληροί κατήγοροι των εργαζομένων με τα περίφημα «ταβάνια των υπερωριών» ανακαλύψατε όψιμα τον «επαγγελματισμό των υπαλλήλων της καθαριότητας», φροντίστε να αποκαταστήσετε την δική σας ασυνέπεια, ανευθυνότητα και έλλειψη επαγγελματισμού γιατί η πόλη δεν σας ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ.

ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ

ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ


Ο χρόνος αλλάζει αλλά η νοοτροπία του χθες παραμένει.
Οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης έδειξαν την καλή τους  διάθεση για συνεννόηση με την δημοτική αρχή και με πρωτοβουλία τους,  την τελευταία στιγμή βρέθηκε λύση για επίτευξη συμφωνίας  στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022.
Παρά τα συμφωνηθέντα όμως και λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, ο Δήμαρχος πιστός στις συνήθειές του και στον κακό του εαυτό από τον οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να απαλλαγεί,  σε μία επίδειξη αυταρχισμού και αλαζονείας  έφερε για ψήφιση  στην Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο Προϋπολογισμού 2022, χωρίς να προηγηθεί καμία συνεννόηση,  συζήτηση και διαβούλευση με την αντιπολίτευση!!!
Λες και έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να επιβάλει και να περνάει ότι θέλει. Σαν να μην πήρε το μάθημά του από την περσινή χρονιά, που με τα καμώματά του ο Προϋπολογισμός καθυστέρησε τρεις μήνες,  αφού αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Άσχετα βέβαια αν στην συνέχεια,  μέσω των συνεχών αναμορφώσεων,  αθέτησε τα συμφωνηθέντα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έκανε του κεφαλιού του.


Αυτό είναι το πολιτικό του ήθος και η δημοκρατική του αντίληψη.
Αθετεί για άλλη μια φορά τον λόγο του και αυτόν τον εμπαιγμό, τον θεωρεί «πολιτική μαγκιά». Όπως έχει πει πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο  «κάνει ότι γουστάρει»
Δεν αξίζει πλέον, με τέτοια συμπεριφορά, να προσπαθήσουμε πάλι να τον επαναφέρουμε στον δρόμο της συναίνεσης και της λογικής. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας  δεν θα λάβουμε μέρος στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και  άμεσα  θα επιδιώξουμε  διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης με στόχο να συνδιαμορφώσουμε μία ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση Προϋπολογισμού για το 2022. Για το καλό της πόλης, που παραμένει με μεγάλα προβλήματα, είμαστε διατεθειμένοι να παραμερίσουμε τις διαφορές μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις συνεννόησης σε μία κρίσιμη περίοδο που  η παρατεταμένη πανδημία δημιουργεί συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Καλή Χρονιά με υγεία και καλή φώτιση σε όλους

ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ

ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ

 

ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ
Αντί να λυπάστε κ. Ελένη Δάβαρη, αντιδήμαρχε της καθαριότητας, κοιτάξτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας και να αναλάβετε τις ευθύνες σας για την κατάσταση που έχετε οδηγήσει την πόλη και τις τριτοκοσμικές συνθήκες των εργαζομένων στην καθαριότητα.  Το να μας εγκαλείτε για εργαζόμενους που δεν συμμορφώνονται με τα υγειονομικά μέτρα δείχνει μάλλον, ότι έχετε μπερδέψει τους ρόλους ή έχετε μεγάλη σύγχυση. Εκεί πήγαμε να ευχηθούμε  και να ακούσουμε τα προβλήματα των εργαζομένων, για τα οποία εσείς προκλητικά αδιαφορείτε. Δεν  είμαστε εμείς οι αρμόδιοι για να ζητάμε πιστοποιητικά εμβολιασμού και να επιβάλουμε κυρώσεις. Είναι κατανοητό γιατί σας ενοχλούν οι φωτογραφίες που δείχνουν την ντροπή της πόλης και το τοξικό περιβάλλον που προσπαθείτε  να κρύψετε. Αφήστε επομένως κατά μέρος τις «μάσκες» και τις υποδείξεις και εκπληρώστε τις υποχρεώσεις σας.
Αν όμως πραγματικά σας ενδιέφερε η προστασία της δημόσιας υγείας θα είχατε παραδώσει στους εργαζομένους δύο χρόνια τώρα, όπως προβλέπει η νομοθεσία τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Και δεν θα επιτρέπατε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα  της ρύπανσης με επικίνδυνα απόβλητα, στον χώρο του αμαξοστασίου που  έχει γίνει χωματερή. Ούτε θα επιτρέπατε  τις παράνομες αυθαίρετες κατασκευές με τα καρκινογόνα υλικά. Γι αυτό μην επικαλείσθε την νομιμότητα. Αν θέλετε να βρείτε ενόχους και υπεύθυνους γι αυτό που βιώνει η πόλη μας, κοιταχθείτε στον καθρέφτη. Αν δεν το γνωρίζετε, σας ενημερώνουμε ότι εσείς διοικείτε και όχι εμείς.
Εκτός και αν ακολουθείτε πιστά την τακτική του Δημάρχου ότι για όλα τα στραβά φταίνε πάντα οι άλλοι και η κακή αντιπολίτευση.
Λίγη αυτοκριτική δεν έβλαψε κανέναν.