Νέα Αρχή

Category: Uncategorized

ΕΥΧΕΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες
Βιώνουμε μία παρατεταμένη κατάσταση υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, αντιμέτωποι με μία πανδημία που έχει αλλάξει τις ζωές  μας. Για άλλη μια φορά η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν θα τιμηθούν από όλους μας με την Ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση και το πνεύμα των ημερών. Αυτή όμως η δοκιμασία μας φέρνει πιο κοντά στο μήνυμα της Ανάστασης, στο μήνυμα της Ζωής. Ενδυναμώνει την πίστη και ενισχύει την ελπίδα, ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της συγκυρίας και θα σταθούμε όρθιοι.
Έχουμε διανύσει ήδη μία μεγάλη διαδρομή  με σύνεση, με υπομονή, με πειθαρχία και έχουμε την δυνατότητα με το » φως της Ανάστασης» να φθάσουμε ως το τέρμα για να ανταμώσουμε και πάλι υγιείς και αγαπημένοι.

Καλή Ανάσταση
Καλό Πάσχα

 

  Γιώργος Οικονόμου                                                                                                                                            Αντιπτέραρχος Μηχανικός ε.α.

  Δημοτικός Σύμβουλος

  Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

  «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»

 

 

ΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ …ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.

ΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ …ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.

 

Είμαστε ικανοποιημένοι που η δημοτική αρχή μετά από δύο σχεδόν χρόνια, αποφάσισε πρώτη φορά να απαντήσει επί της ουσίας των καταγγελλομένων και όχι να  κρύβεται πίσω από πολιτικές αναφορές, αντεγκλήσεις και προσωπικές ύβρεις για να μην γίνεται ουσιαστική συζήτηση. Θα είμασταν μάλιστα ευτυχείς αν στην απάντησή τους απέφευγαν τους μειωτικούς υπαινιγμούς και αν είχαν την γνώση και το πολιτικό θάρρος να αποτυπώσουν την αλήθεια και την πραγματικότητα.

Ο επικεφαλής της Νέας Αρχής στην τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε με στοιχεία την απάντηση στην τελευταία ανακοίνωσή τους, με μνεία αποφάσεων της ΑΕΠΠ  η οποία δημιουργεί δεδικασμένο, αλλά ποιος να ακούσει και ποιος να ασχοληθεί. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι αυτοί που πρέπει να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και χρειάζονται επειγόντως φροντιστήριο, είναι οι  παχυλά αμειβόμενοι Σύμβουλοι, « Γραμματείς …και Φαρισαίοι» (καθώς και άλλοι άτυποι) καρεκλοκένταυροι της δημοτικής αρχής που παίρνουν αποφάσεις. Γιατί αυτές οι εσφαλμένες αποφάσεις,  βάζουν πολλές φορές σε περιπέτειες τον Δήμο μας.

Η Απόφαση 418/2018 της ΑΕΠΠ (μία από τις πολλές με το ίδιο σκεπτικό) αποδεικνύει ότι η επίμαχη Διακήρυξη του Δήμου μας που καταγγέλθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ ως φωτογραφική και περιορίζουσα τον υγιή ανταγωνισμό:

 

«….αξιώνει χωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσανάλογα, σε σχέση με

τη φύση και το οικονομικό αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, αυξημένη

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική

ικανότητα – πλέον των ελαχίστων προβλεπομένων για την κατάταξη στην

πρώην καλούμενη (4η) τάξη στην καλούμενη κατηγορία (οδοποιία) του Μ.Ε.ΕΠ

για το υπό δημοπράτηση έργο, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του

άρθρου 100 παρ. 8β) και του άρθρου 99 παρ. 2δ) του Ν. 3669/2008 (Α΄116) –

περιορίζοντας υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι

οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο,

δύνανται να αναλάβουν το έργο (βλ. και υπ΄ αριθμ. 455, 456 και 457/2018

Αποφάσεις VI Τμήματος ΕλΣυν). Περαιτέρω, η προσθήκη των επίμαχων όρων

τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας, δεν αιτιολογείται ειδικώς στα

έγγραφα της σύμβασης, ενώ θα έπρεπε προηγουμένως να έχει εκδοθεί σχετική

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του

Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής

Γραμματείας Υποδομών (άρθρο 53 παρ. 7 β του Ν. 4412/2016). Συνεπώς, με

βάση τα προεκτεθέντα, οι προσβαλλόμενες απαιτήσεις τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας

είναι μη νόμιμες και πρέπει εκ του λόγου αυτού, να ακυρωθούν…»

Μνημονεύει μάλιστα και αποφάσεις του Ελ. Συν. που η δημοτική αρχή συμπεριέλαβε στην ανακοίνωσή της για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Για να γίνει με απλά λόγια αντιληπτό:

Μπορεί η αναθέτουσα αρχή να συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο της Πρότυπης Διακήρυξης με όρους τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας, αλλά αυτοί οι όροι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους προβλεπόμενους για την κατάταξη των εταιρειών στην αντίστοιχη κατηγορία του ΜΕΕΠ.  Περαιτέρω προσθήκη όρων απαιτεί να αιτιολογείται ειδικώς στα έγγραφα της σύμβασης, ενώ θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (άρθρο 53 παρ. 7 β του Ν. 4412/2016).

Επομένως  εδώ υπάρχει  θέμα νομιμότητας και διαφάνειας για τις επιπτώσεις του οποίου ευχόμαστε να μην  πληρώσουν οι δημότες και η σχολική στέγη, ευελπιστώντας ότι η αναμενόμενη μικρή συμμετοχή στον διαγωνισμό, να μην έχει σοβαρές συνέπειες στο οικονομικό αποτέλεσμα ή νομικές εμπλοκές στον προσυμβατικό έλεγχο.

Θα αναλάβει όμως ο Δήμαρχος  την ευθύνη, αν εξ αιτίας των παραπάνω ακυρωθεί ο διαγωνισμός του έργου «Νέος Διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο, Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ 328»;

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΤΕ. ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΤΕ. ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

 

Η δημοτική αρχή να μην κρύβεται πίσω από την θετική ψήφο της αντιπολίτευσης, αλλά να δώσει απαντήσεις. Ο επικεφαλής της Νέας Αρχής στην τηλεδιάσκεψη της Ο.Ε. επεσήμανε τους φωτογραφικούς όρους και απαίτησε την αλλαγή τους, γεγονός που όπως φαίνεται αποδέχθηκε μερικώς η δημοτική αρχή και χωρίς στην συνέχεια να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία του άρθρου  76 παρ.2 ν. 4412/2016.  Ήδη ζητήθηκαν τα ηχογραφημένα πρακτικά της Ο.Ε. και θα δώσουμε στην δημοσιότητα τα σχετικά αποσπάσματα.
Ας αφήσει επομένως  ο Δήμαρχος την διαστρέβλωση και τις εξυπνάδες και ας δώσει στην δημοσιότητα  απάντηση, αν μπορεί,  στην επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ. Γιατί εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα νομιμότητας και διαφάνειας με δημόσια καταγγελία. Και μην προσπαθεί να ταυτίζει άλλους με τους «κακούς εργολάβους».  Ο ίδιος στο έργο της ανάπλασης του Αη Γιάννη, που ήθελε να ακυρώσει, συνταυτίστηκε  με τους  εργολάβους, ενώ τώρα τους αποκηρύσσει. Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται;
Όλα  τα άλλα που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, είναι μικροπολιτικές ανοησίες που ανακυκλώνει για να αποπροσανατολίσει την συζήτηση  χωρίς κανένα σεβασμό, στον θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης και στην λαϊκή ετυμηγορία. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε αναπάντητο το γεγονός ότι όταν ο ίδιος έβαλε πρώτη φορά υποψηφιότητα για Δήμαρχος,  παρά το ότι είχε διατελέσει αντιδήμαρχος και χρόνια γιατρός του τοπικού ΙΚΑ, ήλθε προτελευταίος και καταϊδρωμένος με 6% και όχι τρίτος με 16%, που τώρα προσπαθεί να απαξιώσει.
Για να μην αναζητά φαντάσματα, τον ενημερώνουμε ότι αυτοί  που στην πραγματικότητα επιβουλεύονται τα έργα του Δήμου μας δεν είναι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά η δική του εμμονή, ασχετοσύνη και ανεπάρκεια που στην περίπτωση του Νέου Δημαρχείου εμποδίζουν την εκκίνηση του έργου 5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης !!!
Ο Δήμαρχος των εκατοντάδων απευθείας αναθέσεων και των διαγωνισμών του ενός, της κατασπατάλησης, της αλαζονείας και της ευνοιοκρατίας, δεν μπορεί να γίνεται τιμητής των πάντων.
Το χαμηλό πρόστιμο των 250 ευρώ για τις «αυθαιρεσίες» που διέπραξε στο Νέο Δημαρχείο  το πλήρωσε μεν από την « τσέπη του», τις δεκάδες χιλιάδες των μισθωμάτων από τις καθυστερήσεις δικής του υπαιτιότητας, θα τις πληρώσει ο ίδιος ή ως συνήθως θα τις φορτώσει στους δημότες;

Θα αναλάβει την ευθύνη αν ακυρωθεί ο διαγωνισμός του έργου «Νέος Διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο, Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ 328»;
Θα κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσει την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν γνώμης του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ»;

Μέχρι να δώσει απαντήσεις είναι καλύτερο να σιωπά.

ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΙΣ « ΠΟΜΠΕΣ» ΤΟΥΣ.  ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΙΣ « ΠΟΜΠΕΣ» ΤΟΥΣ.  ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Κρύβουν τις «πομπές» τους κάτω απ’ το χαλί. Όπως κάνουν συνήθως με όλα τα θέματα και όταν τα προβλήματα πάρουν διαστάσεις, τότε φταίει η αντιπολίτευση που «δεν βάζει πλάτη». Οι καθυστερήσεις από τα λάθη και την ασχετοσύνη τους δεν έχουν προηγούμενο. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις οικονομικές συνέπειες κι ας προσπαθούν να μεταθέσουν τις ευθύνες αλλού.
Περιμέναμε δύο τρεις μέρες να δούμε αν η δημοτική αρχή θα ενημέρωνε τις παρατάξεις,  το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό του έργου « Νέος Διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο, Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ 328» σχετικά με την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Δήμαρχο.
Δεν το έκανε όμως, όπως και  σε άλλα σοβαρά ζητήματα, γιατί γι αυτούς προέχει   η σπουδή κάποιων να  περιορίσουν τον ανταγωνισμό με «φωτογραφικούς όρους και μη σύννομες διαδικασίες». Οι όροι αυτοί δεν μπήκαν τυχαία, ήταν μάλιστα πιο «φωτογραφικοί» στην εισήγηση της Ο.Ε. όπου είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο.
Η ΠΕΔΜΕΔΕ με έγγραφό της από 14 Απριλίου αναρτημένο στην ιστοσελίδα της, επισημαίνει ότι…. «Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρ. 76 παρ.2 ν. 4412/2016, όταν προστίθενται “πρόσθετοι ειδικοί όροι/απαιτήσεις” απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν γνώμης του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ».

Και ζητά  « Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ματαίωση του διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία και την απαλοιφή των απαράδεκτων επιπλέον όρων για ένα απλό οικοδομικό έργο, δεδομένου ότι παρόμοιες καταστάσεις θεωρούνται φωτογραφικές και εμποδίζουν αθέμιτα και αδικαιολόγητα τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού»
Καλούμε και εμείς την Δημοτική Αρχή, αν δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, να  ακυρώσει ως μη σύννομη την διαδικασία του διαγωνισμού και να συμμορφωθεί με την νομιμότητα, επαναφέροντας το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.

  Η Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή με υπευθυνότητα, γνώση και άποψη, συνεπής στις δεσμεύσεις της αναδεικνύει τα θέματα, ενημερώνει τους δημότες και δίνει καθημερινή μάχη για την νομιμότητα και την διαφάνεια.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΖΟΡΜΠΑΣ-ΠΑΟΔΑΠ: ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ   

ΖΟΡΜΠΑΣ-ΠΑΟΔΑΠ: ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ  

 

Μπορεί η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με την  επιλεκτικά αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού στην επίμαχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  να εμπόδισε να ακουστεί η αλήθεια για τον ΠΑΟΔΑΠ, τις εταιρείες και τον ορισμό της νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας του Ωδείου,  οι δημότες όμως πρέπει να ενημερωθούν σωστά και υπεύθυνα.

Όπως είναι γνωστό, ο ΠΑΟΔΑΠ ανέθεσε εξ ολοκλήρου σε εταιρείες την παροχή εργαζομένων στα προγράμματα αθλητισμού, εργαστηρίων τέχνης και ωδείου και παρέδωσε μάλιστα ως «προίκα» στις εταιρείες, τους εργαζόμενους της προηγούμενης περιόδου  που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Αυτό σημαίνει ότι οι δημότες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ + Εργολαβικό Κέρδος 10% + Διαχειριστικά Έξοδα 5%,  ενώ ταυτόχρονα το ωρομίσθιο των καθηγητών αρχικά μειώθηκε στα 6,5 περίπου ευρώ ( λιγότερο από το μισό όσων εισέπρατταν) για να αποκατασταθεί αργότερα μετά τις δημόσιες καταγγελίες.

Το μοντέλο αυτό  παροχής υπηρεσιών με συμβάσεις έργου μέσω εταιριών απέτυχε, οι εργαζόμενοι έμειναν 5 μήνες απλήρωτοι!!! (κανείς δεν απολογήθηκε γι’ αυτό) και οι μόνοι ικανοποιημένοι της υπόθεσης είναι οι εταιρείες  που εισπράττουν την αμοιβή τους, επιβαρύνοντας τους δημότες. Γι’ αυτό και η διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ προανήγγειλε την επιστροφή στο προηγούμενο μοντέλο των απευθείας προσλήψεων. Επομένως είναι πασιφανές ποιος δικαιώνεται για την κριτική του και ποιος απέτυχε στις επιλογές του.

Για το θέμα του ορισμού της καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου μετά από πολλά ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δύο έγγραφες ερωτήσεις στον ΠΑΟΔΑΠ, προέκυψε ότι δεν είχε εργασιακή σχέση με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ή με Νομικό του Πρόσωπο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την εισήγηση που υπέγραψε ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ!!! Και αυτό προφανώς όχι εκ παραδρομής, αλλά με σκοπιμότητα, αφού σε ερώτημα του επικεφαλής της Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή στην επίμαχη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ απάντησε ότι «έχει εργασιακή σχέση και είναι ΙΔΟΧ». Και δεν είναι το μόνο που τον εκθέτει ανεπανόρθωτα, όπως και η σχετική αλληλογραφία στην οποία δεν λέει «ούτε λέξη για την ταμπακιέρα», αλλά και το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ.104459/8-12-20, το οποίο δεν το έθεσε σε γνώση των μελών του Δ.Σ. και από το οποίο προκύπτει ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι αστείες δικαιολογίες περί έγκρισης εκ των υστέρων από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο προφανώς απευθύνονται σε αδαείς, δεδομένου ότι οι υπόψη φορείς δεν εξέτασαν την νομιμότητα της συγκεκριμένης πράξης ορισμού αλλά διαφορετικά θέματα. Η αρμόδια υπηρεσία, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν …πρόλαβε (για πολλοστή φορά)  να εκδώσει απόφαση, οπότε και υπάρχει προς το παρόν τεκμαιρόμενη απόρριψη της προσφυγής και θα κριθεί σε επόμενο στάδιο. Πρόλαβε όμως και έβγαλε παρόμοιες αποφάσεις σε άλλους Δήμους!!!  και με το παραπάνω έγγραφό της δεν αφήνει αμφιβολία για το τι ισχύει.

Θα δώσουμε στην δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα για να βγάλουν οι δημότες τα συμπεράσματά τους.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία και διαπιστώνουμε όλοι μας, είναι ότι η δημοτική αρχή παραπαίει και αλληλοσπαράσσεται. Οι φωνές αντηχούν και εκτός Δημαρχείου και οι διαφωνίες είναι πολλές και ηχηρές. Οι αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών συνεχίζονται, ενώ πολλοί πλέον αποστασιοποιούνται. Άλλοι περιμένουν με το «όπλο παρά πόδα» την εκπλήρωση των υποσχέσεων, για να βρουν «καρέκλα» και άλλοι για να την διατηρήσουν. Κι ο Δήμαρχος κάθε λίγο και λιγάκι δηλώνει σιγουριά για την εκλογή του το 2023, προεξοφλώντας την λαϊκή ετυμηγορία, μόνο και μόνο για να τονώσει το πεσμένο ηθικό και να  συγκρατήσει το «τσουνάμι» των αντιθέσεων.  Αποκομμένος από την πραγματικότητα δεν μπορεί δυστυχώς να αντιληφθεί ότι απέτυχε και ότι η πόλη «φωνάζει».

Για το θέμα της συμπεριφοράς του Δημάρχου, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί με πολιτικούς όρους, αλλά θα πρέπει να αποδοθεί πιθανότατα σε άλλες αιτίες, που δεν πρέπει να αποτελέσουν πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η εν γένει παρουσία του δεν συνάδει με το ήθος, το ύφος και την συμπεριφορά δημοσίου προσώπου που ανήκει στον πολιτικό χώρο που επικαλείται, άλλοτε κραυγάζοντας και απειλώντας με αγένεια πολιτικούς αντιπάλους και άλλοτε απαξιώνοντας,  χλευάζοντας και λοιδορώντας τον ίδιο τον  πολιτικό του χώρο. (Όπως έκανε πρόσφατα δημόσια και στην κατάθεση στεφάνου της 25ης Μαρτίου).

Για όποιον έχει αμφιβολίες υπάρχουν τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τα αντίστοιχα  ηχητικά αποσπάσματα.

Είναι οδυνηρό να εκπροσωπείται η πόλη σε τέτοιο επίπεδο με αυτόν τον τρόπο.

 

 

 

Κι όμως με όλα αυτά, αντί να απολογούνται και να κάνουν την αυτοκριτική τους, αντί να επιζητούν συναίνεση μιας και δεν διαθέτουν πλειοψηφία, έχουν το θράσος να  μας κατηγορούν με ανυπόστατες πολιτικές αναφορές, με ακραία και αντιδημοκρατική συμπεριφορά, με εντεταλμένους κονδυλοφόρους και με ανακοινώσεις που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα.

Δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο. Κάνουμε για άλλη μία φορά έκκληση να επικρατήσει η λογική.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, συνειδητοποιούμε ότι η υγεία είναι πράγματι το πολυτιμότερο αγαθό.

Η σημερινή ημέρα φυσικά θα πρέπει να αφιερωθεί στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας όλων των χωρών που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την παροχή φροντίδας στους ασθενείς. Εκεί πλέον έχει πέσει το κύριο βάρος και είναι λογικό,  λόγω της παρατεταμένης πανδημίας, ενώ παράλληλα από την εξέλιξη αυτή απειλείται η παγκόσμια πρόοδος της υγείας.

Μπορεί τις τελευταίες δεκαετίες να έγιναν πολλά και να είχαμε σημαντική πρόοδο, αλλά η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.

Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία, η καταπολέμηση της αντοχής των μικροβίων, η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των μεταδοτικών ασθενειών, η επιτάχυνση της πρόσβασης σε δοκιμές, φάρμακα και εμβόλια, η εξασφάλιση της υγείας για όλους και η οικοδόμηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος υγείας είναι στόχοι για τους οποίους θα χρειαστεί πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια.

Η βελτίωση της υγείας των παιδιών και η βελτίωση της ψυχικής υγείας θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες της παγκόσμιας στρατηγικής στον τομέα της υγείας.

Ειδικά για τη χώρα μας η μέρα αυτή ας μας κάνει πιο υπεύθυνους. Η πίεση στο υγειονομικό μας σύστημα θα ξεπεραστεί αν τηρήσουμε πιστά τα περιοριστικά και υγειονομικά μέτρα και αν χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της νόσου, όπως οι εμβολιασμοί και η ταυτόχρονη χρήση των test διάγνωσης.

Καλή υγεία σε όλους!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

04/04: Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων
Ανάρτηση της Σταυρούλας Αλαφάκη
Αδεσποτάκια! Οι μοναχικοί συνδημότες μας…
Δεν το επέλεξαν, δεν το αξίζουν και όμως βρέθηκαν να ζουν απροστάτευτα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Να αγωνιούν για την επιβίωσή τους και να αναζητούν φοβισμένα λίγη φροντίδα. Θα πρέπει να σταθούμε υπεύθυνα απέναντί τους σε προσωπικό και σε θεσμικό επίπεδο αν θέλουμε να θεωρούμε εαυτούς πολιτισμένους. Να φροντίζουμε για την επιβίωσή τους και την αρμονική μας συμβίωση.
Ίσως είναι ουτοπικό να προσβλέπουμε σε μιαν εποχή που δεν θα χρειάζεται Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων. Είναι απόλυτα ρεαλιστικό όμως να πετύχουμε τη μείωση του πληθυσμού των αδεσπότων μέσω υιοθεσιών και στειρώσεων, συνεργαζόμενοι, πολίτες, σωματεία, Δήμος. Οργανωμένα και υπεύθυνα!
Υιοθετήστε, απλώστε το χέρι σε ένα αδέσποτο, σώστε μία ζωή που κινδυνεύει.
Δεν είναι η αγορά ενός τετράποδου με συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζει την ομορφιά της σχέσης μας με τα ζώα. Είναι η ψυχή του και όσα θα μοιραστούμε μαζί του και αυτά δεν αγοράζονται! Όλα τα ζώα είναι όμορφα, τα αδεσποτάκια περισσότερο…
Υιοθετήστε, υπεύθυνα όμως! Ενημερωθείτε, αναλογιστείτε ευθύνες! Βρέθηκαν στον δρόμο γιατί κάποιοι τα βαρέθηκαν, γιατί κάποιοι αδιαφόρησαν και τα άφησαν να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα, γιατί κάποιοι κουράστηκαν, γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να τα φροντίσουν στην ανάγκη τους! Και τα άφησαν στην τύχη τους… Την κακή! Και αφέθηκαν μόνα να υποφέρουν, όσο αυτοί που τα παράτησαν γύρισαν ανέμελοι και χωρίς τύψεις στην εύκολη ζωή τους! Φέρεσαι έτσι σε μία ψυχή; Φέρεσαι έτσι στην αγάπη; Γυρίζεις πλάτη σε αυτόν που σε έχει ανάγκη; Και θες να θεωρείσαι πολιτισμένος;
Και αν δεν μπορείτε να αναλάβετε την κηδεμονία, απλώστε το χέρι σε ένα αδέσποτο, δίνοντας λίγη τροφή που ψάχνει αγωνιώντας…
Στη συνεχιζόμενη δυσκολία της πανδημίας, ας μην τα ξεχνάμε λοιπόν! Ας βάλουμε ένα μπωλ νερό και τροφή έξω από την πόρτα μας. Μην προσπερνάμε μια ψυχή που έχει ανάγκη, γιατί είναι τετράποδη. Και μην αγωνιούμε μήπως κινδυνεύουμε να κολλήσουμε κάτι από αυτά. Να μην παρασυρόμαστε από κάτι που ακούμε χωρίς να ανατρέξουμε σε επίσημες πηγές και στους ειδικούς! Στους ειδικούς επιστήμονες και όχι στους «ειδικούς» του διαδικτύου! Τηρώντας τους ενδεδειγμένους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως άλλωστε οφείλαμε και ακολουθούσαμε ώς τώρα, το μόνο που κινδυνεύουμε να κολλήσουμε είναι ανιδιοτελή αγάπη και ευγνωμοσύνη. Αυτό μόνο εκπέμπουν!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ… ΕΔΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ… ΕΔΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

 

Κάποιοι με  συμπεριφορά θαμώνα χαμαιτυπείου και άλλοι με την ανοχή τους,   θέλουν να καταστήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο, πεδίο αντεγκλήσεων και προσωπικών ύβρεων για να μην γίνεται ουσιαστική συζήτηση.  Θα πρέπει όμως να ξέρουν πλέον, ότι η υπομονή όλων μας απέναντι σε ακραίες συμπεριφορές εξαντλήθηκε και θα βρεθούν υπόλογοι για τις πράξεις τους.
Για να μην υπάρξει παρανόηση ή αυτόματος συνειρμός με όλα αυτά που συμβαίνουν, που θα συνδέσει τον τίτλο με  την ανατομική έννοια του όρου, ξεκαθαρίζουμε ότι κυριολεκτούμε και αναφερόμαστε στην έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Πρόεδρο και στον Δήμαρχο.
Μετά από ένα συνηθισμένο πλέον παραλήρημα του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή της Τετάρτης , όπου  μην αντέχοντας στην κριτική, έβλεπε παντού συνωμοσίες και φαντάσματα, επιστρατεύτηκε το απόγευμα ο έτερος πολιτικός ταραχοποιός, ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ για να κάνει δήλωση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Του δόθηκε χρόνος πάνω από 10 λεπτά!!! για να επιτεθεί σε επικεφαλής παρατάξεων  και μάλιστα σε ότι μας αφορά με σαφή διαστρέβλωση των γεγονότων που παραποιούν κατά την άποψή μας την αλήθεια για τους εργαζόμενους, τις εταιρίες και τον ορισμό της καλλιτεχνικής διευθύντριας του δημοτικού Ωδείου. Την σκυτάλη πήρε στην συνέχεια και ο Δήμαρχος για να δυναμιτίσει το κλίμα, με τον γνωστό προκλητικό του τρόπο.
Σε αυτό το ατόπημα  που δεν είχε προφανώς την άδεια του Σώματος, ούτε  μας ενημέρωσε ότι επρόκειτο για δήλωση – καταγγελία, η Πρόεδρος  έδωσε  αυστηρά στους θιγόμενους επικεφαλής, κατόπιν επίμονων αιτημάτων, ένα λεπτό επί προσωπικού.!!!
Είχε μάλιστα την πολιτική αγένεια, ενώ με υπαιτιότητά της άνοιξε το θέμα, να αφαιρεί τον λόγο και να κλίνει τα μικρόφωνα στους επικεφαλής των παρατάξεων. Και όταν στην συνέχεια υπήρξε ορυμαγδός αντιδράσεων έκλεισε τα μικρόφωνα!!! Έτσι αντιλαμβάνονται την δημοκρατία και την εφαρμογή του κανονισμού; Θέλουν να ακούγεται ο μονόλογος της δημοτικής αρχής χωρίς αντίλογο; Έχει καταλάβει η Πρόεδρος τον θεσμικό της ρόλο και ότι εκπροσωπεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο;
Τώρα στο ερώτημα γιατί αυτή η μεθόδευση και τεχνητή όξυνση ο λόγος είναι πασιφανής. Η μειοψηφική στο Δημοτικό Συμβούλιο δημοτική αρχή τρέμει την καταψήφιση και την αποδοκιμασία των προτάσεών της. Δεν θέλει διάλογο και φυσικά ούτε λόγος για συναίνεση.

Αφού με την ανεπάρκεια τους και τις εμμονές τους άφησαν επί τετράμηνο τον Δήμο χωρίς προϋπολογισμό, έφεραν εσπευσμένα μία αναμόρφωσή του, που καταργεί μέρος αυτού που ψηφίστηκε ομόφωνα προ δύο μηνών. Και όταν οι αντιδράσεις φορέων, συλλόγων και παρατάξεων πήραν διαστάσεις για κάποιες περικοπές, ο Δήμαρχος ως συνήθως έριξε αλλού τις ευθύνες υποσχόμενος ότι θα τα  διορθώσει «από έδρας» (υπόθεση προπονητηρίου)
Ο κατήφορος όμως συνεχίζεται, η δημοτική αρχή που δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι μειοψηφία, συνεχίζει την σαλαμοποίηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού στο όριο των απευθείας αναθέσεων χωρίς να θέλει να υποστεί αντίλογο και κριτική.
Για τα θέματα του ΠΑΟΔΑΠ (θα εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση) ισχύει ότι έχουμε πει: το μοντέλο παροχής υπηρεσιών με συμβάσεις έργου μέσω εταιριών απέτυχε, οι εργαζόμενοι έμειναν 5 μήνες απλήρωτοι και οι μόνοι ικανοποιημένοι της υπόθεσης είναι οι εταιρείες  που εισπράττουν την αμοιβή τους επιβαρύνοντας τους δημότες. Θα απολογηθεί κάποιος γιατί οι εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι ενώ οι εργοδότες τους είναι οι εταιρείες; Θυμίζουμε ότι αυτή ήταν η δικαιολογία για να φέρουν τις εταιρείες, «ώστε οι εργαζόμενοι να αμείβονται στην ώρα τους».

Λίγη δόση αυτοκριτικής δεν θα έβλαπτε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ… ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

ΛΙΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ… ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

ΛΙΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ… ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

Εφέτος με την συμπλήρωση 200 χρόνων από τη στιγμή που οι Έλληνες αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ελευθερία τους, η πόλη μας γιόρτασε
την ιστορική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, όχι όπως θα ήθελε και αρμόζει στους  Ήρωες, αλλά με ειδικές συνθήκες που επιβάλλονται από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της  πανδημίας.

Λίγοι προσκεκλημένοι και λίγοι δημότες στην Δοξολογία,  στην επιμνημόσυνη δέηση και στην κατάθεση στεφάνου.
Με την παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου ήχησε ο Εθνικός Ύμνος και τα πατριωτικά εμβατήρια.
Μοναδική παραφωνία (και δεν είναι η πρώτη φορά),  η βεβήλωση από τους «γνωστούς άγνωστους» της πλάκας του μνημείου των Ηρώων και η αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής να το αποκαταστήσει τουλάχιστον για την εκδήλωση. Αν είχε δεχθεί προ πολλού την πρότασή μας να εξασφαλίσει με αντιγκράφιτι επίστρωση όλα τα μνημεία της πόλης, θα είχαμε αποφύγει τέτοια περιστατικά.

  Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά στο αποκορύφωμα της οργανωτικής ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής που δεν μπόρεσε να διαφυλάξει το πρόγραμμα και το λιτό τελετουργικό με τους προβλεπόμενους περιορισμούς,  με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να κάνει ότι θέλει, ο Δήμαρχος με τον γνωστό αγενή τρόπο, με φωνές και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά πολιτικού κόμματος και του εκπροσώπου του, άφησε εμβρόντητους τους παρευρισκόμενους. Ευτυχώς η μουσική παρέμβαση της φιλαρμονικής, την οποία συγχαίρουμε δημόσια, κάλυψε μέρος της ασχήμιας.
Η εικόνα αυτή δεν εκθέτει μόνο τον ίδιο για την έλλειψη ψυχραιμίας και την επιλεκτική συμπεριφορά του,  αλλά και την πόλη που εκπροσωπεί, σε μια δημόσια εκδήλωση όπου όλοι οι Έλληνες πρέπει να εκπέμπουμε ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής ομοψυχίας.
Όλοι εμείς,  δημότες και παρατάξεις, οφείλουμε να το διαφυλάξουμε και θα το κάνουμε.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821   

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821  

 

 

 

Αγαπητοί συμπολίτες

Εφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη στιγμή που οι Έλληνες αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.

Για τους ήρωες αγωνιστές τού 1821 το ζητούμενο ήταν η εθνική απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, η εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία. Είχε φθάσει το πλήρωμα του χρόνου και ένας φτωχός, καταπιεσμένος, αλλά γενναίος λαός, τόλμησε να υψώσει το ανάστημά του με μοναδικό εφόδιο «της καρδιάς το πύρωμα».

Αυτή η ιστορική επέτειος των 200 χρόνων της εθνικής μας παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821, ταυτόχρονα με την γιορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, μας βρίσκει  σήμερα σε συνθήκες παρατεταμένης πανδημίας, χωρίς να μπορούμε να αποδώσουμε, με την συμμετοχή όλων μας, στους ήρωες την τιμή που τους αρμόζει και στην θεομητορική γιορτή την λειτουργική παράδοση και την ορθόδοξη πνευματικότητα που της αναλογεί.

Είναι όμως ιδανική ευκαιρία, ανασύροντας στην μνήμη μας τα ιστορικά γεγονότα, να αναδείξουμε την πνευματική και εθνική μας κληρονομιά. Αυτά τα 200 χρόνια  ελευθερίας μας φορτώνουν με υπερηφάνεια αλλά και ευθύνες.

Διότι αν η απόκτηση της λευτεριάς κατά τον Κάλβο ήθελε «αρετή και τόλμη», η διατήρησή της σίγουρα χρειάζεται ενότητα, λογική και σύνεση.

Αυτή η ημέρα μας διδάσκει ότι το Ελληνικό Έθνος με αγωνιστικότητα, πειθαρχία, ενότητα και αλληλεγγύη μπορεί να μεγαλουργήσει και να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία.

Για την πατρίδα μας και τον τόπο μας που έχει χυθεί πολύ αίμα, έχουμε  ιερή υποχρέωση να δίνουμε καθημερινή μάχη για τα εθνικά και κυριαρχικά μας δικαιώματα, για να υπερασπίζουμε το μέλλον της και το μέλλον των παιδιών μας.

Αυτή η πεποίθηση, που την έχουν όλοι οι Έλληνες, χωρίς καμία πολιτική διάκριση, είναι το μεγάλο μας εθνικό κεκτημένο, που πρέπει να το διαφυλάξουμε ως παρακαταθήκη στην νέα γενιά.

 

Ζήτω το Έθνος

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

Χρόνια πολλά σε όλους.

 

Γιώργος Οικονόμου

Αντιπτέραρχος Μηχανικός ε.α.

Επίτιμος Δντης Υποδομών

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»