Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Αποχή της «Νέας Αρχής», από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27/9/2023

Σύμφωνα με την πρόσκληση της δημοτικής αρχής για σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 27/9/2023 ,καλούμαστε να αποφασίσουμε σε σώμα μόλις 12 μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου ,θέματα τα οποία δεν έχουν ούτε τον έκτακτο ούτε τον επείγοντα χαρακτήρα, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος κατά τη νομοθεσία ώστε να λάβει χώρα συνεδρίαση με νόμιμο τρόπο λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Ειδικά ορίζεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 65 του ν.3852/2010,ως ισχύει, ότι «5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Η παράταξή μας σεβόμενη τη νομοθεσία και τη λειτουργία των δημοκρατικών αρχών για την ορθή και σύννομη διεξαγωγή των δημοτικών συμβουλίων παραμονές των δημοτικών εκλογών , μετά την κατάφωρη παραβίαση της διάταξης του άρθρου 65 παρ.5 του ν.3852/2010 , δηλώνει ότι θα απέχει από την εν λόγω παράνομη συνεδρίαση.

Για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή του κυρίου Ζορμπά ενεργεί με σκοπό την απαξίωση των Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων των Δημοτών. Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή την παρωδία σεβόμενοι τους δημότες που εκπροσωπούμε και τον θεσμικό ρόλο που μας ανέθεσαν με την ψήφο τους.